Sök

Etiopien

Mediereform i en tid av förändring

Personal
Anki Wood

Regionansvarig

Elham Ali Mehammed

Kommunikatör

Johanna Ejderstedt

Projektsamordnare

Robert Winter

Redovisningsekonom

Sofie Gullberg

Projektledare

Partners
Hållbara utvecklingsmål som projektet fokuserar på:
Teman
Finansiärer

Fojos program för perioden 2024-2027 syftar till att stärka mediesektorn i Etiopien på flera fronter, bland annat genom att främja hållbar journalistik, mediernas ekonomiska bärkraft, koppla samman utbildning med praktik och möjliggöra demokratiskt deltagande och inkludering.

Under de senaste fem åren (2019-2023) har Fojo gett stöd till journalister, mediehus och organisationer i Etiopien genom det tidigare Sida/Danida-finansierade mediereformprogrammet.

Trots en svår situation präglad av oroligheter, krympande demokratiskt utrymme och ökad polarisering kommer de framsteg som har uppnåtts i den första programfasen att upprätthållas och ges fortsatt stöd i det nya programmet. Framstegen som gjorts innefattar bland annat utveckling av policy- och rättsliga ramverk, en koalition för journalisters säkerhet, kapacitetsbyggande för institutioner, stärkt journalistutbildning, ökad mediebärkraft samt förbättrad jämställdhet, mångfald och inkludering.

Medierna i landet förblir en viktig pelare för att stärka demokratin och respekten för mänskliga rättigheter, inte minst i dagens snabbt föränderliga och alltmer digitala informationslandskap.

Vad vi gör

Fojo verkar i tätt samarbete med journalister, mediehus, närradiostationer, journalistutbildningar, medieorganisationer och andra samarbetspartner inom medieområdet för att öka deras möjligheter att delta i ett mer hållbart och demokratiskt samhälle.

Klart!

Du kommer att få våra nyhetsbrev i din inkorg. Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att klicka på länken längst ner i senaste nyhetsbrevet.