Sök
Stäng denna sökruta.

Vår strategi

Tillsammans med partner stärker vi journalistik för en demokratisk och hållbar värld

Världen står inför en tid av stora miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningar, både lokalt och globalt. Dessa utmaningar kräver en ny förståelse av journalistikens roll i samhället.

Utifrån detta formulerar vi vår vision:

Allmänheten ska ha tillgång till den journalistik den behöver för att fatta välinformerade och hållbara beslut så att den kan påverka sin livssituation och tillsammans med andra skapa hållbara, demokratiska och inkluderande samhällen.

Precis som oberoende journalistik är en omistlig del av en demokrati ser Fojo det också som en oumbärlig del av ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Vi kallar detta nya sätt att se på journalistikens roll för hållbar journalistik.

Vi utgår från två hållbarhetskriser:

  • Samhällets hållbarhetskris, relaterad till klimatförändringar, fattigdom, ojämlikhet, bristande jämställdhet och sönderfallande demokratier.
  • Journalistikens hållbarhetskris, som härrör från en utarmning av intäkter, hård konkurrens från de globala sociala medieföretagen, inskränkningar i yttrandefriheten, makthavares uppköp av oberoende media, desinformation och allmänhetens försämrade förtroende till media.

Vi menar att dessa kriser är sammanflätade. Ett hållbart samhälle – miljömässigt, socialt och ekonomiskt – kräver journalistik som tar itu med de hållbarhetsutmaningar som samhället står inför. Journalistiken måste i sin tur ha förmågan att möta dessa krav för att vara fortsatt relevant och ekonomiskt bärkraftig,

Vi ser ett tydligt behov av att utöka journalistikens traditionella roll till att omfatta det vi kallar för hållbar journalistik: en oberoende journalistik som inte bara värnar och främjar demokrati, utan också möjliggör ett hållbart samhälle.

Fem internationella styrdokument vägleder oss i detta arbete:

  • FN:s Allmänna Förklaring om de Mänskliga Rättigheterna
  • FN-rapporten ”Our common future”
  • Peking-plattformen
  • Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling
  • Parisavtalet

Därför formulerar vi vårt strategiska mål för åren 2022-2025 så här:

Tillsammans med partners stärker vi journalistik som bidrar till hållbarheten i medierna och samhället, som värnar sitt oberoende och som utkräver ansvar av makten.

Vill du veta mer om hur vi arbetar?

Vi har tagit fram ett dokument som går in på detaljer om vårt strategiarbete. Du kan ladda ner hela dokumentet genom att klicka på knappen nedan.

Klart!

Du kommer att få våra nyhetsbrev i din inkorg. Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att klicka på länken längst ner i senaste nyhetsbrevet.