Vi stärker journalistik för en demokratisk och hållbar värld

Verktyg för journalister

Våra tematiska projekt riktar sig mot journalister inom alla ämnesområden och genrer.

Fojo internationellt

En stor del av Fojos arbete bedrivs internationellt i många delar av världen. Vi finns i Öst- och Centraleuropa, i Sydasien, Sydostasien och i flera länder Söder om Sahara.

Strategier, metoder och mål

Fojo arbetar för att stärka och utveckla journalistiken och medierna i både Sverige och världen. Vi gör det utifrån de tre ledorden – fri, oberoende och professionell. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att nå våra mål.

Senaste nytt

Gender equality and media regulation: national stu…

Gender equality is a public interest issue, upheld in international norms and most national Constitutions as a fundamental human right, with laws prohibiting discrimination. The clip is from the laun…

Fojo 1972 – 2022 – Jonathan Lundberg

Jonathan Lundberg, journalist, writer and trainer at Fojo concluded the festivities at Fojo’s 50th anniversary jubilee lecture with a speech on how distrust of the media has grown within the populist …

Fojo 1972 – 2022 – Abukar Aldabri

Journalists in Somalia are constantly living under (death) threats, but despite this Abukar Aldabri, experienced media developer, researcher, communications expert and author, tirelessly works to impr…