Vi stärker journalistik för en demokratisk och hållbar värld

Verktyg för journalister

Våra tematiska projekt riktar sig mot journalister inom alla ämnesområden och genrer.

Fojo internationellt

En stor del av Fojos arbete bedrivs internationellt i många delar av världen. Vi finns i Öst- och Centraleuropa, i Sydasien, Sydostasien och i flera länder Söder om Sahara.

Strategier, metoder och mål

Fojo arbetar för att stärka och utveckla journalistiken och medierna i både Sverige och världen. Vi gör det utifrån de tre ledorden – fri, oberoende och professionell. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att nå våra mål.

Senaste nytt

How to create a safe space for women journalists i…

“Someone once said journalism is for the brave, but for women it is for the daring” says senior reporter Mirirai Msingo of the Zimbabwe Television Network, ZTN. November 25th marks the International D…

Protect journalists from being silenced!

In a landmark development of improved media plurality, the Broadcasting Authority of Zimbabwe (BAZ) has announced the licensing of another eight community radio stations across the country.