Vi stärker journalistik för en demokratisk och hållbar värld

Verktyg för journalister

Våra tematiska projekt riktar sig mot journalister inom alla ämnesområden och genrer.

Fojo internationellt

En stor del av Fojos arbete bedrivs internationellt i många delar av världen. Vi finns i Öst- och Centraleuropa, i Sydasien, Sydostasien och i flera länder Söder om Sahara.

Strategier, metoder och mål

Fojo arbetar för att stärka och utveckla journalistiken och medierna i både Sverige och världen. Vi gör det utifrån de tre ledorden – fri, oberoende och professionell. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att nå våra mål.

Senaste nytt

Students in Rwanda form gender clubs to create awa…

Students at Fojos four partner universities in Rwanda have started gender clubs to highlight equality and gender issues. Students research, interview and write articles that are published on newly set…

Editors and media managers from Eastern Europe, Ce…

Fojo Media Institute organised a study trip to Stockholm focused on improving the working conditions of journalists in Eastern Europe, Central Asia, the Caucasus, and the Western Balkans, as part of t…

Rwanda media viability program launched in Kigali

Fojo and its local partner Pax Press just launched one of the most ambitious projects ever in the country, designed to enhance media management and media professionalism for private and non-profit med…