För fri, oberoende och professionell journalistik

Verktyg för journalister

Våra tematiska projekt riktar sig mot journalister inom alla ämnesområden och genrer.

Fojo internationellt

En stor del av Fojos arbete bedrivs internationellt i många delar av världen. Vi finns bland annat i Sydostasien och i många afrikanska länder söder om Sahara – från Etiopien ända ner till Zimbabwe.

Strategier, metoder och mål

Fojo arbetar för att stärka och utveckla journalistiken och medierna i både Sverige och världen. Vi gör det utifrån de tre ledorden – fri, oberoende och professionell. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att nå våra mål.

Senaste nytt

Women can be equals!

Over the past week, women and men working in the Somali media sector have come together to discuss gender equality, a subject that is sensitive not only in Somalia but worldwide. The events, organised…

New study documents ethnification of the Ethiopian…

“Normally we would argue that journalism is the answer. In the case of Ethiopia, media is also becoming part of the problem. The state of the media in the country is deeply disconcerting,” says …..

Visits to Bangla investigative journalism website …

A website in Bangla, set up to help support, train, and connect investigative journalists, has attracted more than 100,000 page views in 12 months, indicating a growing demand for best-practice help, …

Journalistiken behövs i fredliga och inkluderande…

Journalistikens roll i att informera allmänheten, hålla makten till svars och bygga gemenskap är en oersättlig del av samhället. Detta har blivit extra tydligt under Covid-19 pandemin, där journ…