Sök
Stäng denna sökruta.

Genus i fokus när pedagogiska metoder diskuteras

Det etiopiska nätverket för journalistiklärare, Ethiopian Journalism Educators’ Network (EJEN), har nyligen avslutat två tvådagarsseminarier i Jimma och Addis Abeba. Syftet var att uppmuntra till en mer pratisk och interaktiv undervisningSeminarierna leddes av Kristina Hellberg, universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Sverige. 

EJEN bildades för några år sedan och har medlemmar från Etiopiens alla 26 universitet med journalistutbildningar. Nätverkets mål är att överbrygga gapet mellan teori och praktik och bättre förbereda studenterna för arbetslivet efter examen.

En viktig del i EJENs arbete är att uppmuntra till mer interaktiva undervisningsmetoder där studenter lär sig genom diskussioner, praktiska övningar och kopplingar mellan teori och verklighet. De två senaste seminarierna fokuserade på just detta. Kristina Hellberg introducerade två interaktiva pedagogiska metoder: problembaserat lärande och World Café-metoden. Deltagarna fick också möjlighet att själva testa på metoderna.

Demelash Mengistu, universitetslektor vid Institutionen för medie- och kommunikation på Jimma universitet, var en av 16 deltagande lärare på seminariet i Jimma. Han lyfter fram flera fördelar.

– Seminariet hjälpte oss att överbrygga en klyfta eftersom lärarna fick lära sig särskildapedagogiska verktyg för journalistik, något de flesta saknade utbildning i. För det andra erbjöd det en möjlighet till erfarenhetsutbyte och gemensamma lösningar. Och till sist tyckte vi att de nya metoderna problembaserat lärande och World Café var lätta att använda på egen hand.

Under seminarierna diskuterades även olika situationer som kan uppstå inom journalistikutbildning. Exempel på teman var; hur man rapporterar om våld mothushållsanställda på ett rättvist, säkert och etiskt sätt, genusperspektiv i undervisningen och hur man inkluderar studerande med funktionshinder.

Frågan om genusperspektiv i klassrummet väckte stort engagemang. En deltagare berättade om en situation där en manlig student vägrade ta instruktioner från en kvinnlig student som var gruppledare. I det etipoiska patriarkala samhället upplever många män det som nedvärderande att ta instruktioner från en kvinna, men istället för att ge efter valde då läraren då att stötta den kvinnliga studenten och övertala de manliga studenterna om vikten att följa ledarens, oavsett kön, instruktioner.

– Idag finns det för få kvinnliga universitetslärare och det påverkar tyvärr hur undervisning ser ut. Det finns ett behov av ett mer jämställt sätt att undervisa på och mer genusmedveten forskning, säger Fitih Alemu, en av EJENs grundare och samordnare för seminarierna. 

– Kristina Hellberg hjälpte journalistlärarna att utforska viktiga situationer i journalistutbildningen. De flesta av lärarna har bara lärt sig allmän pedagogik, inte pedagogik inriktad på just journalistik, fortsätter hon. 

Kristina Hellberg reflekterar över sin vistelse i Etiopien och mötena med journalistiklärarna: 
– Vi har haft många givande diskussioner om viktiga ämnen inom journalistikundervisningen, som våld i hemmet, jämställdhet och funktionshinder.

EJEN bildades under Medieinstitutet Fojos tidigare program i Etiopien. Programmet möjliggjorde erfarenhetsutbyte mellan lärare inom Etiopien och även internationellt utbyte.Programmet stödde också publiceringen av den första etiopiska läroboken i journalistik, ”Journalism in Ethiopia”.

Text och foto: Carl-Magnus Höglund.


Funding:

Seminarierna finansierades av Medieinstitutet Fojos program ”Media in a Time of Change: Promoting Journalism and Democracy 2024-2027” som i sin tur finansieras av svenska ambassaden i Etiopien. Kristina Hellbergs medverkan financierades av EUs Erasmus+ mobilitetsprogram .

Länk och mer information: Ethiopian Media in a Time of Change: Promoting Journalism and Democracy 2024-2027
Read more…
  • Partner: International Media Support (IMS), Ethiopia Media Women Association (EMWA), Ethiopia Journalism Education Network (EJEN), MERSA Media Institute (MMI), utvalda oberoende medier och närradiostationer
  • Projektperiod: 2024-2027
  • Plats: Etiopien
  • Område: Medieutveckling
  • Givare: Sida
Mer läsning

Klart!

Du kommer att få våra nyhetsbrev i din inkorg. Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att klicka på länken längst ner i senaste nyhetsbrevet.