Senaste inläggen

Recension av Emma Frans Expertparadoxen, Bonnier Fakta, 2023

Emma Frans, epidemiolog på Karolinska Institutet och en av Sveriges främsta populärvetenskapliga profiler, har utkommit med boken
Expertparadoxen – ska jag alltid lita på forskarna? För oss som arbetar med faktagranskning och att motverka informationspåverkan är den evidensbaserade expertkunskapen särskilt viktig att belysa. Emma Frans bok är ett slags överlevnadsguide för att navigera mellan vad experter säger, att förstå kunskapsresistens men samtidigt inte hemfalla åt faktafundamentalism.

SweFactCheck 2022

Så träffades vi äntligen på riktigt i Kalmar! Och vi hade lyckats bjuda in Bellingcat. Tre dagar och mycket tid för att nätverka, som för en del av deltagarna är det allra viktigaste.

Att bevaka missinformationens små steg i medierna

SLAPP – att använda rättsliga medel för att inskränka delaktigheten i den offentliga diskussionen – behöver inte alltid vara framgångsrik, men kostar nerver, tid och pengar för den som drabbas. Kommer medierna i ett sådant klimat orka syna konspirationsteoretikernas lögner? Den frågan ställer sig Faktajourens rådgivare Andreas Önnerfors när han utforskar missinformationens små steg i medierna. 

Hur hat mot journalister och desinformation går ihop.

Det pågående anfallskriget i Ukraina är bara den logiska konsekvensen av nästan tio års påverkansarbete från Ryssland. Att det för journalistikens del har funnits svårt minerad terräng att navigera i är alldeles uppenbart. Förhoppningsvis kan läsningen av Putins troll bidra till att utveckla mediernas framtida motståndskraft.

Medierna och kunskapsresistens – rapport från en konferens vid Stockholms universitet

Kunskapsresistens är ett komplext begrepp som kort definierat bland annat innefattar irrationellt motstånd mot tillgängliga empiriska bevis. Men var går gränsen för des- och missinformation och när måste vi utveckla aktiv motståndskraft? Vems ansvar är det? Politikens, mediernas eller civilsamhällets? Individernas? Utbildningsväsendets? Faktajourens Andreas Önnerfors följer upp insikter och möjliga åtgärder från en konferens på temat.

Journalistikens roll i de syntetiska mediernas tidevarv

Onekligen tänjer den tekniska utvecklingen våra vedertagna begrepp och uppfattningar om verkligheten. Men hur mycket? Läs en recension av boken Real Fake: Playing with Reality in the Age of AI, Deepfakes and Metaverse.

Svenska journalister brister

Svenska journalister brister när det gäller rutiner för verifiering av innehåll i sociala medier och är till och med osäkra på om det är möjligt att göra.