Senaste inläggen

Journalistikens roll i de syntetiska mediernas tidevarv

Onekligen tänjer den tekniska utvecklingen våra vedertagna begrepp och uppfattningar om verkligheten. Men hur mycket? Läs en recension av boken Real Fake: Playing with Reality in the Age of AI, Deepfakes and Metaverse.

Svenska journalister brister

Svenska journalister brister när det gäller rutiner för verifiering av innehåll i sociala medier och är till och med osäkra på om det är möjligt att göra.

Filosofens bästa tips för att granska opinionsjournalistiken

Inte bara fakta kan bli fel i artiklar. Inom opinionsjournalistiken och andra debattformat kan även argumentationsfel förvirra och vilseleda publiken. En som intresserat sig för detta problem är Stefan Schubert, doktor i filosofi, som forskar om effektiv altruism i gränslandet mellan filosofi och psykologi vid Oxfords universitet.

Lästips: ”Sverigevänner”

”Sverigevänner” är en pedagogisk och grundlig genomgång av det pågående informationskriget på Internet. Författaren, journalisten Jonathan Lundberg, tar med läsaren på en resa som börjar i webbforumet 4chan 2003.

Tips och länkar till forskning och rapporter

Arbetet med att kartlägga och bemöta desinformation i olika former pågår på många håll. Här kan du komma vidare till forskning, rapporter och annat från den akademiska världen och olika organisationer.

Lästips: ”Propagandans berättarteknik”

”Propaganda handlar om kontroll. Den propagerande vill kontrollera mottagarens tolkning av det som kommuniceras. Allt i syfte att få mottagaren att känna, tycka eller agera på ett sätt som tjänar propagandistens syfte.”
Det skriver journalisten och författaren Jimmy Vulovic i sin bok Propagandans berättarteknik (2016).

Lästips: ”How to become a human bullshit detector”

Ett sätt för en journalist att samla fakta är att intervjua människor – men hur vet du att de säger sanningen? Amerikanske forskaren David Craig ger massor av tips och en handfast checklista i sin bok.

Botarna blir fler – och allt mer nationalistiska

Antalet botar på Twitter har ökat i samband med det svenska valet 2018 och majoriteten av dem uttrycker auktoritära och nationalistiska åsikter. Det här visar en undersökning från Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI.

Automatiserad faktakontroll

Det pågår flera projekt och forskning när det gäller att automatiserad faktakontroll, AFC, runt om i världen. Här finns sammanfattningar av några.