#swefactcheck

Det publiceras ständigt högkvalitativa faktagranskningar. Här samlar Faktajouren faktakollar som på olika sätt berör Sverige. Listan uppdateras kontinuerligt.