Sök

Västra Balkan

Bättre arbetsvillkor för journalister på västra Balkan

Personal
Ingen personal är aktivt kopplad till det här projektet just nu.
Partners
Hållbara utvecklingsmål som projektet fokuserar på:
Teman
Finansiärer

På västra Balkan har arbetsvillkoren för journalister försämrats dramatiskt de senaste åren. Journalister utsätts regelbundet för trakasserier, smutskastningskampanjer och påtryckningar från politiska aktörer och andra makthavare. Dessutom har hot mot journalisters säkerhet länge varit ett bekymmer, med fysiska eller verbala attacker mot journalister som har ökat markant de senaste åren. Tyvärr gör de flesta regeringar i området inte tillräckligt för att skydda journalister.

2021 genomförde Fojo ett 16 månader långt pilotprojekt med fokus på arbetsvillkor för journalister i 10 länder, inklusive fyra på västra Balkan. Samarbetspartners uppfattning där var att arbetet med att förbättra arbetsvillkoren behövde skalas upp och involvera flera aktörer för att få större genomslag.

Fyra nationer på västra Balkan.
4

nationer är involverade i projektet (Kosovo, Bosnien & Hercegovina, Serbia och Montenegro)

16 mediechefer och direktörer deltar.
16

mediechefer och direktörer deltar

Webinarier
6

webbinarier kommer att hållas

Vad vi gör

Detta projekt strävar efter att långsiktigt förbättra arbetsvillkoren för journalister i Kosovo, Montenegro, Serbien och Bosnien-Hercegovina. Medan andra initiativ i regionen redan erbjuder efterhandsstöd till de som drabbats av negativa konsekvenser på grund av dåliga arbetsförhållanden, så siktar detta projekt på att proaktivt arbeta för att minska utbrändhet och stressnivåer.

En viktig målgrupp för projektet är mediechefer och medieägare, eftersom de har en nyckelroll när det kommer till att skapa en säker arbetsmiljö för sina anställda. Regionala civilsamhällesorganisationer inom mediesektorn deltar också i arbetet. Genom projektet kommer de att utveckla policyer och riktlinjer för att förbättra den juridiska, personliga, digitala och psykologiska säkerheten inom mediesektorn.

Projektet innefattar flera aktiviteter såsom webbseminarier, workshops och studiebesök. Deltagarna kommer även att få individuell handledning av mentorer och arbeta med förändringsprojekt inom sina respektive medieorganisationer. De tre bästa förslagen på förändringsprojekt kommer att få ekonomiskt stöd för att genomföras.

Klart!

Du kommer att få våra nyhetsbrev i din inkorg. Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att klicka på länken längst ner i senaste nyhetsbrevet.