Sök

Sveriges försvar

Sveriges försvar

Ort
Kalmar
Datum
2024-11-04
 – 2024-11-08
Sista dag för anmälan
2024-05-20
Kursledare
Josefine Owetz

Sveriges medlemskap i Nato är ett faktum, det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde är förändrat och den svenska försvarsförmågan ska stärkas. Hur rapporterar vi om denna nya inriktning i svensk säkerhetspolitik?

Efter flera år av nedskärningar och neddragningar pågår sedan några år tillbaka en omfattande förstärkning av Sveriges militära försvar. Det görs stora satsningar där Försvarsmaktens verksamhet, materiel och personal står i fokus. Och vad innebär anpassningen till Nato?

På denna kurs fördjupar vi oss i Försvarsmaktens organisation och verksamhet. Vi går bland annat igenom grundläggande fakta om Försvarsmaktens uppdrag, och de beslut och den omvärldsutveckling som har påverkat myndigheten de senaste åren. Vi gör även studiebesök på Försvarsmaktens förband i området.

Under kursveckan berör vi också vad som lett fram till denna nya riktning i säkerhetspolitiken och vad den innebär för Sverige och dess invånare på sikt.

Hur ser det militära hotet mot Sverige ut och vilken roll har försvaret i Sveriges övergripande säkerhetspolitik? Vad kommer Natomedlemskapet att innebära för Försvarsmakten? Och slutligen, vad kan vi rapportera om journalistiskt utan att riskera att skada rikets säkerhet?

Målet är att du ska få konkreta tips och idéer som du kan ta vidare efter kursen. Exempel på vad som berörs:

 • Hur Försvarsmakten är organiserad
 • Försvarsmaktens och försvarsgrenarnas uppgifter
 • Myndighetens resa från internationellt till nationellt fokus
 • Försvarsekonomi, budget och försvarsbeslut
 • Vad Natomedlemskapet kommer att innebära för Sverige
 • Försvarsmaktens samverkan med de andra försvarsmyndigheterna
 • Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde
 • Försvarsmaktens roll i totalförsvaret
 • Militära begrepp och termer som är bra för journalister att känna till
 • Offentlighet och försvarssekretess, särskilt kopplat till journalistiskt arbete.
 • Kurs och resa är kostnadsfria.
 • Mer information om hur du bokar kommer vid ett eventuellt antagningsbesked.
 • Kurs och resa är kostnadsfria.
 • Mer information om hur du bokar kommer vid ett eventuellt antagningsbesked.

Klart!

Du kommer att få våra nyhetsbrev i din inkorg. Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att klicka på länken längst ner i senaste nyhetsbrevet.