Faktajouren

Faktajouren är ett projekt som drivs av Medieinstitutet Fojo med stöd av Anderstiftelsen och Barometernstiftelsen.
Fojo är ett oberoende institut för medieutveckling på Linnéuniversitetet i Kalmar.
Faktajouren ska följa och redovisa forskning och utveckling av metoder, verktyg och modeller för faktagranskning och
hantering av felaktigheter på internet i Sverige och internationellt, föra dialog med myndigheter, organisationer och
mediebransch, stödja enskilda mediers initiativ för att bedriva faktakoll och arrangera utbildningar för medieaktörer.

COVID-19 OCH DESINFORMATIONEN

När nyhetshjulen snurrar snabbt samtidigt som sociala medier fylls med konspirationsteorier, självutnämnda experter som ”analyserar” situationen samt märkliga huskurer mot den globala smittan är risken stor att desinformation och informationspåverkan letar sig in i rapporteringen. Låt därför Faktajouren bli en självklar samarbetspartner under bevakningen av Covid-19 och allt som hör därtill.

Faktajouren ger dig det du behöver för din faktakoll – researchtips, länkar till trovärdiga källor och mycket mer

Inspireras av faktakollares arbete över hela världen, lär dig deras grundläggande principer och läs intervjuer med experter för att öka din förståelse om till exempel varför det är viktigt att stoppa desinformation

Senaste

Kartlägg en Facebookgrupp, del I

Det här är den första delen av två, där vi kartlägger Facebookgrupper. I den första delen samlar vi in data, och i den andra delen analyserar vi den.

Kartlägg en Facebookgrupp, del II

Det här är den andra delen av två, där vi kartlägger Facebookgrupper. I den första delen samlade vi in data, och i den andra delen ska vi analysera den.