Botarna blir fler – och allt mer nationalistiska

Hem/Inlägg/Botarna blir fler – och allt mer nationalistiska

Antalet botar på Twitter har ökat i samband med det svenska valet 2018 och majoriteten av dem uttrycker auktoritära och nationalistiska åsikter. Det här visar en undersökning från Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI.

 

Botar kan användas för att sprida desinformation och om ett sådant innehåll får stor spridning kan användare av sociala medier tro att detta innehåll är mer delat, mer allmänt accepterat än vad det faktiskt är. Detta kommer fram i FOI:s undersöknng där det också hänvisas till tidigare forskning som visar att sådana här påverkansförsök blir mer ineffektiva om individen är medveten att det är just ett försök.

De botar som har undersökts i studien är sådana som styrs automatiskt av en mjukvara, dels sådana som kan hanteras av någon som är anställd för att sprida propaganda och sådana som styrs av en privatperson som kopierar eller retweetar innehåll. Det här berättar FOI på sin webbplats.

Antalet konton i det studerade materialet har nästan fördubblats från juli till augusti 2018.

Sammanfattning av studien:

  • Antalet botar har ökar markant från juli till augusti. 6 procent av alla aktiva konton klassificeras som botar, om även de av Twitter borttagna eller avstängda kontona räknas med utgör botar 17 procent av materialet.
  • Botar länkar procentuellt sett mer till Samhällsnytt och Fria Tider än vad genuina konton gör. Den mest länkade domänen är expressen.se för samtliga kontotyper.
  • Det är 40 procent vanligare att botarna uttrycker stöd för Sverigedemokraterna jämfört med vad de genuina kontona gör.
  • Majoriteten av de konton som blivit avstängda eller borttagna av Twitter är konton som uttrycker traditionella, auktoritära och nationalistiska åsikter.

Här finns hela rapporten >>

FOI:s webbplats >>