Faktajouren

Faktajouren är ett projekt som drivs av Medieinstitutet Fojo med stöd av Anderstiftelsen och Barometernstiftelsen.
Fojo är ett oberoende institut för medieutveckling på Linnéuniversitetet i Kalmar.
Faktajouren ska följa och redovisa forskning och utveckling av metoder, verktyg och modeller för faktagranskning och
hantering av felaktigheter på internet i Sverige och internationellt, föra dialog med myndigheter, organisationer och
mediebransch, stödja enskilda mediers initiativ för att bedriva faktakoll och arrangera utbildningar för medieaktörer.

DESINFORMATION, MISSINFORMATION, VILSELEDANDE INFORMATION, INFORMATIONSPÅVERKAN OCH PROPAGANDA

Desinformation, missinformation, vilseledande information, informationspåverkan, propaganda. Precis som för samhället i stort har journalistiken stora utmaningar när det gäller att hantera dessa saker i den digitala informationsmiljön. Faktajouren är en resurs som på olika sätt kan stärka dig i detta. Här finns bland annat fördjupande läsning, praktiska verktyg och speciella sidor för vanliga ämnen i den desinformativa miljön.

Faktajouren ger dig det du behöver för din faktakoll – researchtips, länkar till trovärdiga källor och mycket mer

Inspireras av faktakollares arbete över hela världen, lär dig deras grundläggande principer och läs intervjuer med experter för att öka din förståelse om till exempel varför det är viktigt att stoppa desinformation

Senaste

Svenska journalister brister

Svenska journalister brister när det gäller rutiner för verifiering av innehåll i sociala medier och är till och med osäkra på om det är möjligt att göra.