Sök

Östeuropa

Stöd till oberoende media för regionalt nätverkande

Personal
Sara Karlén

Samordnare Östeuropa

Veronika Menjoun

Regionansvarig Europa

Partners
Hållbara utvecklingsmål som projektet fokuserar på:
Teman
Finansiärer

De flesta medieorganisationer i Östeuropa står inför betydande ekonomiska utmaningar. De brottas med inkomstbortfall på grund av ojämn konkurrens, politisk påverkan, repressalier mot oberoende journalister och en allmän brist på ledarskap inom mediesektorn.

Trots detta utmanande läge spelar medierna en avgörande roll genom att tillhandahålla pålitlig och korrekt information, särskilt under det rådande säkerhetsläget och den desinformation som kopplas till Rysslands krig i Ukraina och den politiska oron i flera länder i regionen. Trots dessa svårigheter finns det medier som bibehåller oberoende ägande och fortsätter att engagera sig i kvalitetsjournalistik, vilket är avgörande för civilbefolkningens möjlighet att tillgå information.

Fojo har aktivt arbetat i Östeuropa sedan början av 1990-talet. Under 2023 avslutade Fojo ett femårigt program som hade som mål att skapa och stödja ett tvärregionalt nätverk av medieorganisationer i åtta länder i Öst- och Centraleuropa.

5

deltagande länder (Armenien, Belarus, Georgien, Moldavien och Ukraina)

25

års samarbete inom regionen (Östeuropa och Kaukasus)

5

-årigt nätverk med nuvarande partnerorganisationer

21

medverkande redaktörer och chefredaktörer som en del av nätverket

Vad vi gör

För att utveckla de tidigare etablerade relationerna startade Fojo tillsammans med partners i Armenien, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina ett utbildningsprogram fokuserat på mediehantering under kriser. Programmet riktar sig till chefredaktörer för oberoende medier och behandlar ämnen som marknadstrender (inklusive AI), riskhantering, strategisk planering och ledarskap, samt intäktsstrategier under kriser.

Vidare läggs fokus på att förbättra arbetsmiljön och medarbetarnas välbefinnande – en väsentlig del av att bygga en sundare och mer motståndskraftig medieverksamhet.

Programmet betonar också vikten av att bygga upp strategiska nätverk inom och över nationsgränserna för att stärka motståndskraften.

Berättelser från Öst- och Centraleuropa

Klart!

Du kommer att få våra nyhetsbrev i din inkorg. Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att klicka på länken längst ner i senaste nyhetsbrevet.