Sök

Agneta Söderberg-Jacobson

Rådgivare

Agneta Söderberg Jacobson är senior rådgivare och projektledare på Medieinstitutet Fojo. Hon har särskilt fokus på jämställdhetsfrågor och mångfald i media. Agneta började sin journalistiska karriär i samband med Sovjetunionens fall och rapporterade under tio år från Ryssland och andra stater i före detta Sovjet. Under den perioden, blev vikten av oberoende media allt tydligare och hon har sedan dess arbetat med att stödja just oberoende och professionell media. Hon har under lång tid hävdat att jämställdhet och mångfald är grundbultar i god journalistik och skrivit flera rapporter om kvinnors roll i fredsprocesser. Agneta är utbildad i journalistik från Stockholms universitet och i mediautveckling vid CEU, Central European University.

Kontaktuppgifter
Projekt
Personen är inte kopplad till några specifika projekt

Klart!

Du kommer att få våra nyhetsbrev i din inkorg. Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att klicka på länken längst ner i senaste nyhetsbrevet.