Medier och emotionell mobilisering – forskningskonferens i Kalmar med Fojo som medarrangör

20201126 Foto Åsa Westerlund Professor Karin Wahl-Jorgensen Cardiff School of Journalism, Media and Culture, Cardiff University
Hem/Nyheter/Medier och emotionell mobilisering – forskningskonferens i Kalmar med Fojo som medarrangör

Vi lever i en tid av informationsoreda där människor söker efter känslostyrd bekräftelse i medierna i stället för fakta. Hur hamnade vi här och hur tar vi ur oss situationen?

Frågorna är många när Medieinstitutet Fojo, Institutionen för Media och Journalistik och Centrum för Intermediala och Multimodala Studier (IMS) vid Linnéuniversitetet bjuder in till konferensen ”Media and Emotional Mobilisation” i Kalmar 12-13 oktober. Hur påverkar det känslomässiga engagemanget produktionen och konsumtionen av medier? Förändras det journalistiska arbetet genom att publiken alltmer mobiliseras till att engagera sig med innehållet? Vilka risker finns det när känslor drar isär opinionsbildningen och fakta ställs mot fiktion? I en kontext med så många frågeställningar kommer även fokus att läggas på möjliga lösningar på de situationer som råder.

Vill du vara med och tillsammans försöka komma närmare konstruktiva svar på några av vår tids viktigaste nyckelfrågor? Välkommen att registrera här.

Huvudtalare är professor Karin Wahl-Jørgensen, ledande forskare inom området som studerar sambandet mellan känslor, medier och politik. Hennes föreläsning ”Mediated emotion in turbulent times: The good news and the bad news” hålls även som ett öppet zoom-webinarium (12/10 kl 13:15–14:00) dit du kan anmäla dig genom att maila Andreas. 

Konferensen kommer även att beröra ämnen som emotionell mobilisering i alternativmediernas ekosystem, hur rädslor styr rapporteringen i tider av osäkerhet och kris och konspirationsteorier förvränger verklighetsuppfattningar. Konferensen lyfter och diskuterar även de politiska konsekvenserna av och möjliga lösningar för situationen.

För mer information, kontakta Andreas Önnerfors, andreas.onnerfors@lnu.se eller 070 270 27 78.