Postmodernismen som slagpåse i samhällsdebatten – lärdomar för journalistiken

Postmodernismen som slagpåse i samhällsdebatten – lärdomar för journalistiken
Recension av Postmodernismen (Frida Beckman, Fri Tanke, 2023)

Knappt något annat begrepp har under de senaste decennierna utsatts för så mycket kritik i samhällsdebatten som ”postmodernismen”. Men vad är det egentligen? Ett estetiskt program, ett epokbegrepp eller en samlad filosofi? Professorn i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, Frida Beckman reder i sin senaste bok ut hur det svårfångade begreppet postmodernism har definierats eller snarare inte definierats ordentligt och därför blivit en slagpåse i samhällsdebatten.