Sök

Effektrapport 2022 – Mot hållbar journalistik – globalt

Omslaget på Fojos första påverkansrapport

Fojo rapporterar sin påverkan

Medieinstitutet Fojo, Sveriges ledande organisation inom medieutveckling, lanserar nu sin första effektrapport där lärdomar från våra insatser för att förbättra journalistikens hållbarhet och påverkan i Sverige och globalt lyfts fram. Fojos mer än femtioåriga erfarenhet av medieutveckling stärks ytterligare genom att ett organisationsöverskridande utvärderings- och uppföljningsarbete införs som ska öka lärandet och medvetenheten om institutets påverkan.

2022 har varit ett år av stora förändringar. Fojo har under året lanserat en ny organisationsstrategi och nya fundraising- och kommunikationsstrategier samt skapat organisationsöverskridande indikatorer för systematisk uppföljning och utvärdering av resultat och lärande. En ny organisation i form av Partnerskapet för hållbar journalistik, med mer än 250 medlemmar från över 60 länder, har också etablerats.

– Att vi nu ger ut en effektrapport är ett viktigt steg mot ökat lärande och ansvarstagande inom organisationen och något som kommer säkerställa vår långsiktiga hållbarhet och effektivitet inom våra program. Vi är stolta över att lansera denna rapport och på ett så tydligt sätt kunna kommunicera våra framsteg och vår påverkan inom medieutveckling med våra finansiärer och samarbetspartners, säger verksamhetschef Kersti Forsberg.

Effektrapporten presenterar data, exempel och berättelser som visar resultatet av och hur Fojos arbete påverkat medieorganisationer och individuella journalister i flera länder där institutet är verksamt. Rapporten ger också en överblick över de förändringar som Fojo genomfört under året och nu sätter i verket – framför allt de organisationsöverskridande indikatorerna som kommer att följa upp och ligga som grund för rapporten.

Fojo har i mer än ett halvt sekel arbetat för att stärka journalistik och media globalt. Genom att kontinuerligt utvärdera, mäta resultat och fokusera på lärande går institutet nu stärkta in i framtiden och visar tydligt hur vårt arbete gör skillnad, inte bara för individuella journalister och mediehus, men även för den allmänhet som tar del av deras journalistik.

Rapporten går att ladda ner här och direkt från fojo.se. Den finns även på engelska här och på fojo.se/en/.

Mer läsning

Klart!

Du kommer att få våra nyhetsbrev i din inkorg. Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att klicka på länken längst ner i senaste nyhetsbrevet.