Per Hultengård och Daniel Nordström.
Cecilia Wikström, Per Hultengård och Daniel Nordström.

Offentlighetslagstiftningen äldst i världen - men inte bäst

Den svenska offentlighetslagstiftningen är äldst i världen. Men den är inte bäst.
Medieinstitutet Fojo har låtit The Centre for Law and Democracy jämföra hur olika länders offentlighetslagstiftningar står sig mot varandra. Resultatet är att Sverige hamnar en bra bit ner på listan.
- Vi lever väldigt mycket på myten om den svenska öppenheten men vi är absolut inte bäst, säger Cecilia Wikström, EU-parlamentariker för liberalerna, som deltog i Fojos seminarium "Svensk offentlighet – bäst i världen?" i Almedalen.

Sweden. Analysis. 2017-06-19

Läs analysen av svensk offentlighetslagstiftning

Kan Sverige bli världens öppnaste land? Medieinstitutet Fojo har låtit jämföra hur olika länders offentlighetslagstiftningar står sig mot varandra och Sverige hamnar då en bra bit ner på listan. Strax före och efter ligger länder som Peru, Bulgarien och Uruguay. Vad krävs för att klättra? Hur behöver lagstiftningen moderniseras? Läs hela rapporten här
Rankingen är gjord av The Centre for Law and Democracy, en ideell organisation för mänskliga rättigheter som arbetar internationellt med juridisk experthjälp om grundläggande demokratiska rättigheter.

Fojo får regeringsuppdrag ta fram råd och stöd för journalister som drabbas av hat och hot

alicebahkuhnke 2Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet Fojo har fått regeringens uppdrag att identifiera, utveckla och genomföra insatser riktade till journalister och redaktioner i för att kunna förebygga och hantera utsatthet för hot och hat.
I uppdraget ingår att bygga upp en digital kunskapsbank, genomföra seminarier för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt utforma och handha en tjänst som erbjuder anpassat råd och stöd till journalister och redaktioner för att förebygga och hantera hot och hat.

- Hatet och hoten mot journalister är ett angrepp på dels de enskilda individerna, men också på yttrandefriheten och demokratin. Därför satsar vi på ökat stöd till de som har blivit utsatta, men även på förebyggande kunskapsinsamling, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Fojo söker chef för internationella verksamheten

På måndag 21 augusti är sista ansökningsdagen för dig som är intresserad av jobbet att leda och utveckla Fojos internationella verksamhet.
Medier är satta under hård press både i Sverige och internationellt. Att arbeta för att försvara yttrandefrihet och att stödja fria, oberoende, professionella medier är därför viktigare än någonsin och rollen innebär ett ständigt förändringsarbete för att möta nya krav på journalister och journalistik. Här kan du läsa mer, och ansöka, om jobbet.

Mats Amnell

81 ärenden hittills i år för Offentlighetsjouren

En journalist vill se ett avtal som reglerar villkoren för en utköpt kommunal tjänsteman. Kommunen nekar med hänvisning till personalsekretess. Journalisten får hjälp av Offentlighetsjouren (OJ) att överklaga. Kammarrätten underkänner senare kommunens argument och tvingar den att lämna ut avtalet.

Det är ett av de 16 fall där journalister hittills i år fått hjälp av OJ att överklaga avslagsbeslut om att få ta del av allmänna handlingar. I fyra fall har kammarrätten hittils i år upphävt myndigheters beslut. I ytterligare åtta fall har myndigheterna ändrat sitt tidigare beslut när överklagandet kommit in. I fyra fall har kammarrätten gett myndigheter rätt. Totalt har OJ hittills i år hjälpt till med 81 ärenden. Här är några fler exempel på ärenden:

Jack Werner

Jack Werner ska kartlägga arbetet mot falska nyheter åt Fojo

Jack Werner ska göra en kartläggning och metodutveckling av arbetet i Sverige mot falska nyheter och desinformation åt Fojo.
- Under den senaste tiden, då jag föreläst om hur journalistiken ska tackla den nya tidens utmaningar, har jag allt tydligare börjat känna att fejknyheter och desinformation är omöjligt att diskutera utan att i samma andetag prata om journalistikens systemfel, begränsningar och problem, säger Jack Werner.

Det finns goda skäl att anta att valet 2018 kommer att färgas av både svenska och utländska försök att påverka valutgången med falska nyheter och desinformation. Det svenska samhället har redan börjat rusta. Mediesektorn är av naturliga skäl i centrum och lokala medier kan ha en central roll i detta scenario.

Wendela_Hebbe_Foto_WendelasVänner

Åtta reportage till final i Wendelapriset

Juryn för Wendelapriset 2017 har under våren gått igenom 41 förslag på kandidater till Wendelapriset för bästa tryckta socialreportage. Av de föreslagna nominerar nu juryn åtta reportage som kommer att tävla om prissumman 50.000 kr. Priset kan antingen ges för ett av de nominerade reportagen eller delas av flera.
Följande reportage utan inbördes rangordning deltar i finalomgången:

Fojo på Twitter

Fojo på Facebook


Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se