Sök
Stäng denna sökruta.

Östersjön

Livskraftig lokalmedia för demokrati i området runt Östersjön

Personal
Sara Karlén

Projektsamordnare

Veronika Menjoun

Regionansvarig

Partners
Hållbara utvecklingsmål som projektet fokuserar på:
Teman
Finansiär

De nordiska, baltiska och centraleuropeiska länderna har sina egna unika medielandskap, men medier över hela Östersjöregionen står också inför gemensamma utmaningar. Utmaningar är ännu mer uppenbara när det kommer till lokala medier som betjänar lokal publik och formar grunden för lokal demokrati genom offentligt engagemang.

Mediebranschen kämpar med övergången från traditionella intäktsmodeller till digitala plattformar. Annonsintäkterna har minskat och det pågår en kamp för att hitta hållbara affärsmodeller för digital transformation. För lokala medier med begränsade medel är omvandlingen ännu mer krävande. Detta resulterar ofta i nedläggningar och lämnar stora områden utan media för att täcka lokala publika frågor och ingen information om lokala evenemang.

”Nyhetsöknar” i många delar av världen har blivit ett växande problem de senaste åren. De överlevande lokala medierna tvingas göra uppsägningar, budgetnedskärningar och minska resurserna för kvalitetsjournalistik. Det är utmanande för lokala medier att resurser för att genomföra djupgående rapportering, undersökande journalistik och bevakning av komplexa frågor. Övergången till digitala plattformar, onlinedistribution och sociala medier har skapat nya möjligheter men också utmaningar när det gäller att nå publik, säkerställa kvalitetsjournalistik och bekämpa desinformation.

Vad vi gör

Detta projekt består av ett antal online- och fysiska möten med polska, baltiska och svenska medier. Dessa aktiviteter är fokuserade på att identifiera metoder, områden av gemensamt intresse, testa idéer, specifika ämnen, tillvägagångssätt och kartlägga partners (inklusive media) för framtida samarbete.

Projektets resultat kommer att ge Fojo och våra partners strategiska insikter om de utmaningar, trender och möjligheter som påverkar livskraften och hållbarheten hos oberoende medier i Östersjöregionen. Baserat på resultaten från mötena och insamlad data kommer ett projektkoncept att utarbetas och förhoppningsvis användas i en nästa ansökan till relevanta givare.

Det framtida projektet kommer att fokusera på att förbättra utövandet av journalistik, utveckla medieformat, produkter och strategisk och organisatorisk mediehantering. Detta görs för att säkerställa livskraften och stärka relevansen av oberoende lokala medier för lokal publik. Konceptet kommer att presentera en strategi för att ta itu med dessa gemensamma utmaningar, främst kretsar kring lokala mediers kamp för att anpassa sig till den digitala tidsåldern samtidigt som de upprätthåller sina roller som pelare för lokal demokrati och allmänhetens engagemang.

Klart!

Du kommer att få våra nyhetsbrev i din inkorg. Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att klicka på länken längst ner i senaste nyhetsbrevet.