Advisory board

Advisory board

  • Anna Careborg

  • Anna Tibblin

  • Carl Heath

  • Diamant Salihu

  • Peter Berglez

Anna Careborg

anna.careborg@svd.se

Erfarenhet

Anna Careborg är VD och chefredaktör på Svenska Dagbladet. Hon har arbetat med journalistik de senaste tjugo åren, och har själv deltagit på kurser i Fojos regi som såväl granskande reporter som arbetsledare. Anna sitter i flera styrelser, däribland TU (Tidningsutgivarna) och Utgivarna som samlar svenska publicister.

 

Anna Tibblin

anna.tibblin@weeffect.org +46 766 272 774

Erfarenhet

Anna har en bakgrund i biståndsbranschen och inom journalistiken. Hon har bott i flera länder där Fojo har verksamhet, bland annat Zimbabwe och Zambia och arbetar idag som generalsekreterare för biståndsorganisationerna We Effect och Vi-skogen. Hon har även arbetat som journalist i dagspress och tidningsredaktör. Hon sitter även i flera styrelser, däribland för Amnesty Sverige.

 

Carl Heath

carl.heath@ri.se +46 70 240 20 37

Erfarenhet

Carl Heath är senior forskare i RISE, Research Institutes of Sweden. Carl har också varit särskild utredare i att värna det demokratiska samtalet och leda en nationell satsning på medie- och informationskunnighet. Han är verksam i gränslandet mellan frågor kopplade till samhällets digitalisering, demokrati, innovation och livslångt lärande.  I över ett decennium har han arbetat med frågor kopplade till digitaliseringen av samhället, ofta med fokus på utbildningsområdet. Carl hörs också i podden Livslångt och i tidigare poddar som Tredje Uppgiften och Uppkopplad i P1.

 

Diamant Salihu

diamant.salihu@svt.se

Erfarenhet

Diamant Salihu har arbetat som grävande reporter på SVT Nyheter senaste fyra åren. Före det elva år på Expressen som nyhetsreporter och bland annat utrikeskorrespondent baserad i London. Han började journalistbanan på Borlänge Tidning som ungdomsreporter och fortsatte sedan till Värnpliktsnytt. Diamant har belönats med Wendelapriset för bästa socialreportage för ”Asylrapporten” och skrivit boken Tills alla dör.

 

Peter Berglez

peter.berglez@ju.se +46 36-10 1396

Erfarenhet

Peter Berglez är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Jönköping University, Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK). Peter Berglez’ forskning handlar om mediernas och journalistikens roll i en snabbt föränderlig och globaliserad värld, präglad av hållbarhetsutmaningar. Hans bidrag till förståelsen av global journalistik såväl som sustainable journalism/hållbar journalistik, underlättar analyser av mediernas rapportering av gränsöverskridande problem som t.ex. klimatförändringarna. På senare år har han med Prof. Ulrika Olausson m.fl. utvecklat ett masterprogram och en forskarutbildningskurs i Sustainable Communication. Berglez har fungerat som sakkunnig och/eller föreläst för Finlands Akademi, Naturvårdsverket, JTI och NOKUT, för att nämna några exempel.