Advisory board

Advisory board

  • Amina Manzoor

  • Anna Careborg

  • Anna Tibblin

  • Carl Heath

  • Peter Berglez

Amina Manzoor

amina.manzoor@expressen.se

Erfarenhet

Amina Manzoor är medicinreporter och kommentator på Expressen. Hon har arbetat som journalist i mer än 15 år, varav de sista tio åren som medicinjournalist i både bransch- och dagspress. Amina har belönats med flera priser för sin journalistik, bland annat IVA:s pris för vetenskaplighet inom journalistiken 2021. Hon är också kursledare för Fojo:s kurser om vetenskapsjournalistik.

 

Anna Careborg

anna.careborg@svd.se

Erfarenhet

Anna Careborg är VD och chefredaktör på Svenska Dagbladet. Hon har arbetat med journalistik de senaste tjugo åren, och har själv deltagit på kurser i Fojos regi som såväl granskande reporter som arbetsledare. Anna sitter i flera styrelser, däribland TU (Tidningsutgivarna) och Utgivarna som samlar svenska publicister.

 

Anna Tibblin

anna.tibblin@weeffect.org +46 766 272 774

Erfarenhet

Anna har en bakgrund i biståndsbranschen och inom journalistiken. Hon har bott i flera länder där Fojo har verksamhet, bland annat Zimbabwe och Zambia och arbetar idag som generalsekreterare för biståndsorganisationerna We Effect och Vi-skogen. Hon har även arbetat som journalist i dagspress och tidningsredaktör. Hon sitter även i flera styrelser, däribland för Amnesty Sverige.

 

Carl Heath

carl.heath@ri.se +46 70 240 20 37

Erfarenhet

Carl Heath är senior forskare i RISE, Research Institutes of Sweden. Carl har också varit särskild utredare i att värna det demokratiska samtalet och leda en nationell satsning på medie- och informationskunnighet. Han är verksam i gränslandet mellan frågor kopplade till samhällets digitalisering, demokrati, innovation och livslångt lärande.  I över ett decennium har han arbetat med frågor kopplade till digitaliseringen av samhället, ofta med fokus på utbildningsområdet. Carl hörs också i podden Livslångt och i tidigare poddar som Tredje Uppgiften och Uppkopplad i P1.

 

Peter Berglez

peter.berglez@ju.se +46 36-10 1396

Erfarenhet

Peter Berglez är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Jönköping University, Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK). Peter Berglez’ forskning handlar om mediernas och journalistikens roll i en snabbt föränderlig och globaliserad värld, präglad av hållbarhetsutmaningar. Hans bidrag till förståelsen av global journalistik såväl som sustainable journalism/hållbar journalistik, underlättar analyser av mediernas rapportering av gränsöverskridande problem som t.ex. klimatförändringarna. På senare år har han med Prof. Ulrika Olausson m.fl. utvecklat ett masterprogram och en forskarutbildningskurs i Sustainable Communication. Berglez har fungerat som sakkunnig och/eller föreläst för Finlands Akademi, Naturvårdsverket, JTI och NOKUT, för att nämna några exempel.