Faktagranskning: Gör som proffsen

Hem/Inlägg/Faktagranskning: Gör som proffsen

Ska du faktagranska ett påstående från en makthavare?
Eller kolla sanningshalten i vad ett enskilt ”case” hävdar?
Oavsett vilket finns det metoder som utarbetats av faktakollare världen över.
Använd checklistan nedan när du ska faktagranska.

 1. Ta reda på exakt vad som sas i det aktuella påståendet. Detta är, ännu så länge, inte så svårt om det handlar om tv eller radio. Är det print eller webb får du utgå från att personen är korrekt citerad i detta skedet.
 2. Vem sa detta?
 3. Var är det publicerat?
 4. Påståendet ska vara baserat på information som går att hitta i till exempel forskning, rapporter, officiell statistik eller annan trovärdig källa. Normativa påstående eller spådomar om framtiden faller alltså bort.
 5. Påståendet bör vara relevant, det ska göra skillnad om det är sant eller falskt. Det ska inte heller vara uppenbart att det är felsägning.
 6. Påståendet bör också ha betydelse och vara intressant för många. Det bör också ha fått en viss spridning.
 7. När ovanstående kriterier är uppfyllda; börja med att gå direkt till den aktuella personen och be denne tala om vilka källor hen bygger sitt påstående på. Be om länkar, underlag, dokumentation eller vad du nu kan komma på. Försök också ta reda på om det fanns några särskilda omständigheter kring påståendet som är relevanta – en provokation, en lång diskussion som slutade i något annat eller liknande. När det gäller många av dem som granskas på det här sättet finns det ofta pressavdelningar som kan hjälpa till.
 8. Granska sedan det material du får på vanligt sätt – vem är avsändaren? Var är det publicerat? Finns det andra källor som styrker det här? Är det rimligt? Vad har andra medier publicerat? Finns det någon som kan ha en annan ståndpunkt i den här frågan och vad grundar denne sin ståndpunkt på?
 9. Kan du inte få något material får du kavla upp ärmarna och börja från noll. Gör sökningar på nyckelord och nyckelfraser. I avsnittet med söktips hittar du fler söktips och länkar.
 10. Kom ihåg att göra noteringar och spara länkar till alla kollar du gör så att du sedan kan vara öppen och transparant i din publicering av hur faktakollen är gjord.
 11. Ibland har påståenden som är relevanta, viktiga och har fått stor spridning ingen tydlig avsändare. De går naturligtvis att granska ändå, men punkt 7 blir svår att göra. En ersättning för punkt 7 är att ta kontakt med dem som har delat materialet och fråga dem var det kommer från.
 12. Ibland behövs det hjälp med tolkning av det som kommer fram i en sådan här granskning, låt gärna en expert inom aktuellt område göra denna. Se upp för att hamna i en situation där du som faktagranskare pekar finger mot den som har haft fel (eller rätt för den delen), försök i stället sätta påståendet i ett större sammanhang för din publik. Eller använd experten för din egen skull, för att kontrollera att du själv är rätt ute.

Till sist: Redogör noga för hur granskningen av påståendet har gått till och länka till källor i din publicering.

Källor: