Checklista: Rapportera om statistiska undersökningar

Free Vectors by Vecteezy
Hem/Inlägg/Checklista: Rapportera om statistiska undersökningar

Pressmeddelanden byggda på statistik och undersökningar blir allt vanligare. Men hur säkerställs att statistiken är rättvisande och inte bara gynnar den eller de som beställt den? Använd checklistan här så slipper du riskera att jämföra äpplen med bananer.

Det är organisationen Sveriges Marknadsundersökningsföretag, SMIF, som har tagit fram nedanstående checklista för journalister tillsammans med Svenska statistikfrämjandet  och Surveyföreningen.

Att förstå hur en undersökning är gjort och vad/vem som ligger bakom den kan vara avgörande för att kunna presentera vad undersökningen egentligen visar. Syftet med checklistan nedan är att undersökningar ska presenteras på ett tydligt och transparent sätt av journalister.

Checklista för journalister:

 • Vem betalade för undersökningen?
 • Vad var syftet med undersökningen?
 • Vem genomförde undersökningen?
 • Hur många deltog i undersökningen? Vad var svarsfrekvensen?
 • Hur rekryterades intervjupersonerna till den här undersökningen?
 • Vilken population avser urvalet?
 • När genomfördes undersökningen?
 • Hur genomfördes undersökningen – mobil, internet, telefon, hemma-hos, fråga på stan‘?
 • Vilka frågor ställdes?
  a. Var frågorna tydligt formulerade?
  b. Var frågorna ledande?
 • I vilken ordning ställdes frågorna – kan ordningen ha påverkat hur deltagarna svarade?
 • Är resultatet baserat på alla deltagarnas svar eller bara en del av svaren?
  a. Om bara en delmängd, hur många och varför?
 • Var resultatet viktat?
  a. Om viktat – baserat på vilka variabler och varför?

Läs mer: Därför är det viktigt att förstå statistik