Vår påverkan på media i Sverige och internationellt

Under 2023 deltog tusentals journalister i våra aktiviteter, från fortbildning för svenska journalister till program för utveckling av nyhetsredaktioner i länder i Afrika, Asien och Östeuropa där pressfriheten är begränsad.

Vårt arbete grundar sig på partnerskap med medieorganisationer och universitet i de länder där vi är aktiva. Genom dessa arbetar vi för att stärka journalistiken för ett mer demokratiskt och hållbart samhälle. Under 2023 fördjupade vi våra kontakter med dussintals mediebolag, universitet, branschorganisationer och NGO:er som delar vårt engagemang för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar journalistik. Läs mer om våra insatser för en mer anpassningsbar och motståndskraftig nyhetsmiljö här. 

Antal deltagare i Fojos aktiviteter:
0
Andel kvinnor i våra aktiviteter:
0 %
Organisationer som har fått stöd:
0
Andel länder där vi är verksamma som har begränsad mediefrihet:
0 %
Antal länder där Fojo har aktivitet:
0 +