Offentlighetsprincipen

Här hittar du texter om offentlighetsprincipen

Allmän handling

Uppgifter om anställda omfattades inte av offentli…

Myndigheten för delaktighet begärde ut uppgifter om anställningsförhållanden för personal vid Synskadades riksförbund. Riksförbundet är ingen myndighet men enligt bilagan till offentlighets- och sekre…

Mallar för begäran enligt offentlighetsprincipen

Många myndighetsanställda är väl medvetna om sina skyldigheter enligt offentlighetsprincipen och har som ambition att följa de regler som gäller. Andra är okunniga eller väljer att bryta mot reglerna …

Offentlighetsprincipen för riksdagsledamöter

I vilken utsträckning gäller offentlighetsprincipen för riksdagsledamöterna? Riksdagen har gett sin syn på saken i lathunden för ledamöter. Utdrag ur lathund för ledamöter

På tal om ID-kapning och offentlighetsprincipen

Under rubriken “Några tankar om framtiden” resonerar en statlig utredning om vad som behövs för att stoppa identitetsstölder. Utredningen konstaterar att det inte är realistiskt att, i vår…