Här hittar du statistiken: sökord i alfabetisk ordning

Det alfabetiska registret visar var man hittar statistik och fakta inom olika ämnesområden.

Tips: tryck Ctrl+F (PC) eller Cmd+F (Mac) på ditt tangentbord för att söka i texten.

Sökord Organisation
Aborter Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen
Alkohol, dödlighet Folkhälsomyndigheten
Alkoholförsäljning Folkhälsomyndigheten
Anmälningar Skolinspektionen, JO
Arbetsmarknad Arbetsförmedlingen
Arbetslöshet Arbetsförmedlingen
Arbetsrelaterad ohälsa Folkhälsomyndigheten
Avhopp, politiska Valmyndigheten
Barnafödande SCB
Barn i fattiga hem Rädda Barnen
Barngrupper, storlek Kolada, Skolverket
Barnomsorg Kolada, Skolverket
Barn, omhändertagna Socialstyrelsen
Befolkningssiffror SCB
Betyg Skolverket, Kolada
Bibliotek Kungliga biblioteket, Kolada
Boendekostnader Nils Holgerssonundersökningen, Sabo
Boklån/invånare Kungliga bibliotrerket
Bostadsbrist Boverket
Brottslighet Brottsförebyggande rådet, Folkhälsomyndigheten
Busstrafik Trafa
Byggande Sverige bygger, Trafikverket
Cancer, dödlighet Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen
Ekonomi, kommunal Kolada
Ekonomi, privat SCB
Ekonomiskt bistånd Socialstyrelsen
Entreprenader, andel Kolada, Svenskt näringsliv
Familjedaghem Skolverket, Kolada
Familjerätt Socialstyrelsen
Flyktingmottagning Migrationsverket
Folkhälsa Folkhälsomyndigheten
Fritid Kolada
Fritidshem Skolverket, Kolada
Fruktsamhet hos kvinnor SCB
Färdtjänst Trava
Företag Svenskt Näringsliv, Ekonomifakta, Alla bolag
Förskola Kolada, Skolverket
Förskoleklass Kolada, Skolverket
Grundskola Kolada, Skolverket
Gymnasieskola Kolada, Skolverket
Handikappade Kolada, Socialstyrelsen
Hemtjänst Kolada, Socialstyrelsen
Hjärtinfart, dödlighet Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen
Hälsa Folkhälsomyndigheten
Inkomster SCB
Invandring Migrationsverket
Jobb, lediga Arbetsförmedlingen
Järnvägsbyggen Trafikverket
Kollektivtrafik Trafa
Kommunalskatt SCB, Kolada
KOMVUX Skolverket
Krimminalitet Brottsförebyggande rådet
Kultur Kolada, Kungliga biblioteket
Landstingsskatt SCB
Lediga jobb Arbetsförmedlingen
Lungcancer, dödlighet Folkhälsomyndigheten
Mandatfördelning Valmyndigheten
Medellivslängd Folkhälsomyndigheten
Missbruksvård Socialstyrelsen
Nyföretagande Svenskt näringsliv, Ekonomifakta
Näringsliv Svenskt Näringsliv, Ekonomifakta, Allabolag
Ohälsa, arbetsrelaterad Folkhälsomyndigheten
Ohälsotal Folkhälsomyndigheten
Olyckor Folkhälsomyndigheten, Transportstyrelsen
Omhändertagna barn Socialstyrelsen
Personaltäthet, barnomsorg Kolada, Skolverket
Personaltäthet, skola Kolada, Skolverket
Politik Valmyndigheten
Politiker, könsfördelning Valmyndigheten
Politiker, åldersfördelning Valmyndigheten
Politiska avhopp Valmyndigheten
Privatekonomi SCB
Privata förskolor Skolverket, Kolada
Privata skolor Skolverket, Kolada
Rökning Folkhälsomyndigheten
Serveringstillstånd, antal Folkhälsomyndigheten
Sjukvård Kolada, Socialstyrelsen
Självmordsfrekvens Folkhälsomyndigheten
Skattesatser SCB
Skola Skolverket, Kolada
Social verksamhet Socialstyrelsen, Kolada
Socialbidrag Socialstyrelsen
Stiftelser Stiftelseregistret
Svenska för invandrare Skolverket
Särskilt boende Socialstyrelsen, Kolada
Särskola Skolverket
Tillsyn Skolinspektionen
Trafik Transportstyrelsen
Unga, omhändertagna Socialstyrelsen
Utbildning Skolverket, Kolada
Utbildningsnivå, medel SCB
Valdeltagande Valmyndigheten
Valresultat Valmyndigheten
Valsedlar Valmyndigheten
VA-taxor Svenskt vatten, Nils Holgerssonundersökningen
Vägar Trafikverket
Äldreboende Socialstyrelsen, Kolada
Äldreomsorg Socialstyrelsen, Kolada