Därför lönar det sig att överklaga

Efter att Minna stött på flera gånger stött på nådde överklagandet till slut rätten. Minna vann och fick ut handlingarna.

Men hon nöjde sig inte med det utan JO-anmälde bolagets vd för att ha förhalat. Ärendet slutade med att vd:n prickades av JO. Läs mer om det i den här artikeln.

 

Kerstin Arwidson på Jönköpingsposten utgör ett annat exempel. Landstinget vägrade lämna ut e-post. Kerstin överklagade med hjälp av OJ och påpekade att myndigheten hänvisat till en felaktig paragraf. Landstinget ändrade då sitt beslut och lämnade ut mejlen.

Även Mats H Ljungqvist, Kungsbacka-Posten, nekades ta del av allmän handlingar. Med hjälp av OJ överklagade han, fick rätt i domstolen och tvingade Kungsbacka kommun att lämna ut handlingarna.

Valeria Helander är ännu en journalist som inte viker ned sig. Flera gånger har hon kontakta OJ för att undersöka möjligheten att överklaga avslagsbeslut. I vintras fick hon rätt i kammarrätten mot Göteborgs kommun som vägrat lämna e-post till och från ett antal politiker med motiveringen att det var för krångligt och tidskrävande.

De goda exemplen kan göras ännu fler.

Tyvärr är den tydligaste erfarenheten att OJ behövs. Kunskapen om offentlighetsprincipen, och ibland viljan att följa den, är ofta dålig hos myndigheter.

Våren 2014 gjorde jag en test och begärde jag ut anställningsavtalen för de högsta cheferna i 200 kommuner. Knappt hälften glömde eller struntade i att ens svara.

Lika beklämmande blev resultatet när journalisten Per Hagström gick igenom 2 446 domar som rörde utlämnande av allmän handling under åren 2010-12. I fyrtio procent av målen underkände domstolarna helt eller delvis myndigheternas beslut.

Offentlighetsjouren är en kostnadsfri rådgivningstjänst om offentlighet och sekretess för journalister. Förra året fick ett drygt femtiotal personer hjälp. I år pekar utvecklingen mot en fördubbling.

Mats Amnell
rådgivare, Offentlighetsjouren