Offentlighetsjouren

Kostnadsfri hjälp till dig som är journalist i frågor om offentlighet och sekretess

Mats Amnell, journalist på Sydsvenskan

bland annat som kommunreporter, samt föreläsare på Fojo i grävande journalistik
och ekonomi för samhällsjournalister svarar på frågor och guidar.

Har du blivit nekad att ta del av en offentlig handling, och behöver hjälp att komma vidare?
Mejla då en kortfattad beskrivning av vad ärendet handlar om och hur man motiverat att inte ge dig handlingen.