Välkommen till Offentlighetsjouren

- kostnadsfri hjälp till dig som är journalist i frågor om offentlighet och sekretess

Mats Amnell är journalist på Sydsvenskan men har även bland annat arbetat som kommunreporter, samt föreläsare på Fojo i grävande journalistik och ekonomi för samhällsjournalister.

Har du blivit nekad att ta del av en offentlig handling, och behöver hjälp att komma vidare?
Mejla då en kortfattad beskrivning till Mats av vad ärendet handlar om och hur man motiverat att inte ge dig handlingen.

Webbföreläsning: Så tar du fajten för ökad insyn