Välkommen till verktygslådan Jämställda medier

Här hittar du information, länkar och tips på hur nyhetsorganisationer och innehållet i media kan bli mer jämställt.

Mycket har hänt när det gäller jämställdhet under senare år, men fördelningen av kvinnor och män (pojkar och flickor) som tar plats i nyhetsmedia är fortfarande rejält ojämn. Enligt Global Media Monitoring Project, en global studie som senast genomfördes 2020, går det tre män på varje kvinna i det globala nyhetsflödet. I Sverige kan vi se en positiv trend, där andelen kvinnor i nyheterna ökat från 31% till 38% under de senaste fem åren (2015 till 2020). Tanken att jämställdhet och mångfald tillhör kriterierna för god journalistik har starkare förankring i Sverige idag. Dessutom är jämställdhet i media lönsamt i en värld där köpkraften är mer jämt fördelad mellan könen, vilket så klart är påverkar annonsörerna.

Här finns även ytterligare information om hur Fojo arbetar med gender

Agneta Söderberg-Jacobson

Genderexpert och senior rådgivare agneta.soderbergjacobson@lnu.se +46 480 44 64 11 +46 708 17 56 55

Daniel S. Ogalde

Projektledare daniel.s.ogalde@lnu.se +46 480 44 64 00