Välkommen till verktygslådan Jämställda medier

Här hittar du information, länkar och tips på hur nyhetsorganisationer och innehållet i media kan bli mer jämställt.

Mycket har hänt när det gäller jämställdhet under senare år, men fördelningen av kvinnor och män (pojkar och flickor) som tar plats i nyhetsmedia är fortfarande rejält ojämn. Enligt Global Media Monitoring Project, en global studie som senast genomfördes 2020, går det tre män på varje kvinna i det globala nyhetsflödet. I Sverige kan vi se en positiv trend, där andelen kvinnor i nyheterna ökat från 31% till 38% under de senaste fem åren (2015 till 2020). Tanken att jämställdhet och mångfald tillhör kriterierna för god journalistik har starkare förankring i Sverige idag. Dessutom är jämställdhet i media lönsamt i en värld där köpkraften är mer jämt fördelad mellan könen, vilket så klart är påverkar annonsörerna.

Här finns även ytterligare information om hur Fojo arbetar med gender

The global gender equality and media regulation study

The study was motivated by a need to understand approaches and experiences in media law and policy, and to derive lessons for securing women’s right to freedom of expression in and through the media. The findings point to recommendations for media regulatory and self-regulatory bodies, for media organisations, and more broadly, for media development agencies, civil society and researchers. A pathway to bolster regulatory frameworks is proposed. Parallel to the global study, case studies were developed in a sample of countries in which Fojo Media Institute is active, namely, Armenia, Bangladesh, Rwanda, Somalia, Sweden and Zimbabwe.

Agneta Söderberg-Jacobson

Genderexpert och senior rådgivare agneta.soderbergjacobson@lnu.se +46 480 44 64 11 +46 708 17 56 55

Daniel S. Ogalde

Projektledare daniel.s.ogalde@lnu.se +46 480 44 64 00