Påverkans ABC

Att påverka en journalist, med syfte att väcka rädsla och obehag, att tysta eller ändra innehållet i en publicering, kan ske på många olika sätt. Vissa handlingar kan rubriceras som brottsliga, andra inte. Här följer en lista med termer och fenomen i alfabetisk ordning som kan vara bra att känna till. Det ges också exempel på hur dessa medel eller metoder kan användas för att påverka dig i rollen som journalist.

 

Bot

En robot eller ett datorprogram som har konstruerats för att automatiskt utföra operationer. En bot kan antingen vara förprogrammerad att utföra enkla uppdrag enligt ett givet mönster, eller ha programmerats för att reagera på förändringar i sin omgivning.

Exempel: Bara timmar efter publicering av en specifik artikel översvämmas du av hat och hot på Twitter. Det verkar vara en stor grupp personer som reagerar på texten. I verkligheten är det endast ett fåtal fysiskapersoner som kommenterar, merparten av kommentarerna är skapade av en eller flera robotar.

 

Catphishing

När en person använder en falsk identitet för att lära känna dig online, med målet att inleda en falsk känslomässig eller romantisk relation.

Exempel: En läsare skickar ett meddelande i sociala medier och berömmer dina texter. Gradvis inleder ni en dialog som handlar om din kärlek till journalistiken, dina yrkesambitioner och drömuppdrag. Av en händelse upptäcker du att personen har koppling till en organisation som er redaktion just inlett en granskning av.

 

Cloaking

En sökoptimeringsteknik som presenterar ett innehåll till sökmotorns spindel, och ett annat till användarna.

Exempel: En läsare hör av sig och berättar att den sökt efter din publikation på nätet, och då fått ett helt annat resultat än det förväntade. Trafiken leds om någon helt annanstans.

 

Doxxing

En metod som består i att samla och offentliggöra personliga uppgifter om en individ via informationsinhämtning i bland annat databaser och offentliga system.

Exempel: En person hör av sig och förklarar att denne vet var du bor, hur ditt hus ser ut, var dina barn går i skolan. En kort tid senare upptäcker du att uppgifterna är publicerade på en tvivelaktig sajt på nätet.

 

Desinformation

Felaktig information där den som ger informationen är medveten om att den är felaktig.

Exempel: Du upptäcker att det sprids falsk information som motsäger resultatet av din pågående granskning av en lokal företagare. Informationen som sprids leder till hat och hot mot dig personligen, och den visar sig vara spridd av personer med koppling till företagaren.

 

Dog whistling (att hundvissla)

Att i ett politiskt budskap använda kodord som verkar betyda en sak för den större publiken, men i realiteten har ett annat bakomliggande budskap för en särskild målgrupp. I detta avseende kan det röra sig om ord som används inom vissa politiska grupperingar för att skapa polarisering i samhället, och för att väcka irritation och misstro gentemot journalister och journalistik.

Exempel: Under en presskonferens väljer den lokala politikern att kommentera din granskning med att den är gjord av ”PK-media”, att den utgår från en ”åsiktskorridor” och att du som journalist och din redaktion utgör ”etablissemanget” som har tydliga motiv med er journalistik.

 

Digitalt drev

En krissituation där en person eller utpekad organisation utsätts för stor respons, eller i svåra fall en digital attack, på sociala medier, via mejl eller privata meddelanden. Kan vara orsakad av en specifik händelse, eller organiserat med syfte att orsaka skada. Följden av ett drev kan bli att medarbetare drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa, att någon väljer att lämna yrket, eller att en organisation eller företag tappar kunder eller förtroende hos allmänheten.

Exempel: Några timmar efter publicerad granskning av en lokal profil med högerextrema kopplingar översvämmas dina egna, och redaktionens, sociala konton och mejlkorgar av meddelanden och brev med hot, kraftiga beskyllningar och kränkande kommentarer. Efter att ha besökt högerextrema forum på nätet inser ni att drevet är organiserat. Forumens medlemmar har uppmanats mejla och skriva kommentarer till dig och övriga redaktionen på sociala medier.

 

Fysiskt våld

Att bli attackerad fysiskt med till exempel sparkar och slag, med syfte att skapa fysisk smärta. Den som har orsakat annan person kroppsskadasjukdomsmärta eller vanmakt har gjort sig skyldig till misshandel, ett brott som kan ge fängelse i upp till två år.

Exempel: Du blir slagen i bakhuvudet med ett tillhygge under fotografering vid ett politiskt torgmöte.

 

Förolämpning

När någon smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning. Kan betecknas som brott, men faller normalt inte under allmänt åtal. Detta innebär att du själv troligen får stämma den misstänkte personen, och därmed kan bli ersättningsskyldig om personen inte blir fälld för brottet.

Exempel: En person kallar dig för flera nedsättande saker under din rapportering vid ett offentligt möte.

 

Förtal

Uppgifter eller bilder som pekar ut någon som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller information som på annat sätt är ägnad att utsätta någon för andras missaktning.

Exempel: En person namnger dig i ett inlägg på sociala medier och hävdar att du har begått ett allvarligt sexualbrott. Inlägget får stor spridning, och du får veta att bekanta och anhöriga nåtts av inlägget.

 

Gaslighting

En form av manipulation där information förvrängs, förvanskas eller utelämnas, eller där falsk information presenteras med avsikten att få offer att tvivla på sina egna minnen, uppfattning och sinneshälsa.

Exempel: En av dina intervjupersoner använder sina kanaler i sociala medier för att bemöta innehållet i ett reportage som du har gjort. Personen hävdar att delar av dina citat är falska, och ger en motsatt bild av vad denne upplever sig ha sagt i intervjun. Du inser samtidigt att personen vet om att intervjun bandades men att din bandspelare precis har gått sönder. Du har inga bevis för vad som verkligen sades. Det här gör dig väldigt obekväm och osäker, och leder till slut till att du frånsäger dig framtida uppdrag där personen ska intervjuas.

 

Härskarteknik

En social manipulation som görs då en person eller grupp vill behålla sin position ( i en synlig eller osynlig hierarki).

Exempel: En lokal profil kommenterar uppgifter om ekonomiskt mygel med att hävda att det framkomna är en missuppfattning, att den granskande journalisten är ny i yrket, och borde ha kollat med sina mer rutinerade kollegor innan den gjorde bort sig på det här viset.

 

Identitetskapning/Identitetsstöld

Obehörig användning av någon annans identitetsuppgifter, till exempel legitimation eller lösenord. Rubriceras polisiärt som olovlig identitetsanvändning.

Exempel: Du får plötsligt ett brev från Kronofogdemyndigheten som meddelar att du har en begränsad tid på dig att hantera obetalda skulder. Det visar sig att någon har använt dina identitetsuppgifter och handlat varor på nätet.

 

Informationspåverkan

När en stat eller organisation använder vilseledande information för att påverka hur du tycker, tänker, känner och agerar i olika frågor.

Exempel: Du får ett mejl från en tillsynes trovärdig källa som säger att en person i framträdande maktposition har kopplingar till ett yrkeskriminellt nätverk. De inledande faktakollarna bekräftar kopplingen, men när du gräver djupare visar sig informationen vara falsk.  Bland annat är en av bilderna manipulerad, och du kan spåra mejlet till en gruppering med tydligt politiskt syfte.

 

Lockfåglar

Aktörer på nätet som till synes verkar agera självständigt och fristående men som i själva verket agerar på uppdrag för någon annan för att påverka åt något håll.

Exempel: Två av varandra till synes oberoende lokala bloggare börjar kommentera din granskning. Inom kort blir du utsatt för ett drev av hat och kränkningar i sociala medier. Efter några dagar inser du att de båda bloggarna har en koppling till den utpekade huvudpersonen i din granskning.

 

Malinformation

Information som är sann, men irrelevant i sammanhanget. Används/publiceras i syfte att misskreditera dig eller underminera din trovärdighet.

Exempel: Du dömdes för snatteri under dina tonår. I samband med en kartläggning av ungdomsbrottslighet plockas domen upp och återpubliceras och delas flitigt på nätet.

 

Meme

En bild, gif-fil eller video med en tillhörande kort text på Internet. Syftet är ofta att förmedla en viss känsla eller relatera till något välkänt, ibland bara inom vissa kretsar.

Exempel: Din redaktion blir förlöjligad i ett meme där emojin för ett glas mjölk används, en symbol som används av alt right-rörelser för att kommunicera vit makt.

 

Näthat

Ett samlingsbegrepp för hot, trakasserier, kränkningar, förolämpningar eller nätmobbning mot en individ eller hets mot folkgrupp.

Exempel: Efter en publicering av en krönika får du en stor mängd mejl och digitala meddelanden, och blir omnämnd med kränkande tillmälen på alternativa nyhetsmedier och i sociala medier. Du får kommentarer om ditt utseende, din lämplighet som reporter och din attraktivitet sexuellt.

 

Nättroll

Personer som skriver på digitala forum i syfte att provocera fram känslomässiga svar, gräl, missförstånd, eller utdragna diskussioner.

Exempel: Under ett inlägg på din publikations konto i sociala medier är det plötsligt en person som går till personligt angrepp mot dig, ifrågasätter din kompetens, arbetsmetoder och det resultat som presenteras i granskningen. Personen ger sig inte, trots ditt bemötande i kommentarsfältet.

 

Olaga hot

Innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom. Hotet som riktas mot dig kan även omfatta andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse för dig.

Exempel: En person skriver en kommentar på din redaktions konto i sociala medier, och beskriver i kommentaren hur den planerar att skada dina barn allvarligt.

 

Phishing

En social manipulation där en person försöker lura till sig lösenord, koder eller annan finansiell information.

Exempel: Du får ett mejl från en person som uppges vara representant för ett företag vars tjänst du anlitar i jobbet. Efter viss mejlkonversation uppger personen att du behöver uppge uppgifterna igen på ditt bankkort för att kunna fortsätta använda en aktuell tjänst.

 

Potemkinkulisser

Falska företag, organisationer, tankesmedjor, forskningsinstitut eller liknande som används för att producera desinformation så att denna ger ett trovärdigt intryck.

Exempel: Ett tidigare okänt forskningsinstitut presenterar plötsligt motsägande uppgifter med relation till en granskning du har gjort.

 

Propaganda

Kommunikation med syfte att ändra mottagarens uppfattning och beteende. En vanlig indelning av propaganda är:

  • Svart propaganda = dold, falsk information där avsändaren agerar under falsk flagg.
  • Grå propaganda = ett mellanting där antingen sanningshalten är okänd och/eller avsändarens identitet och intentioner är okända.
  • Vit propaganda = öppen, där informationen betraktas som sanningsenlig och har en officiell avsändare.

Exempel: Plötsligt börjar det spridas uppseendeväckande information på nätet rörande personer som är engagerade i en lokal demokratifrämjande organisation. Informationen är stötande, och skulle kunna innebära att den utpekade organisationen förlorar både allmänhetens förtroende, och finansiering. Avsändaren är anonym, och i ett första läge svår att identifiera.

 

Påverkansoperation

En organiserad insats där syftet är att påverka personers uppfattning i ett ämne, en aktuell fråga, eller inställning. Vanlig metod som används inom så kallad hybridskrigföring, där ett annat land använder påverkansoperationer för att till exempel minska tilltron till egna demokratiska system.

Exempel: Utbyggnaden av ett militärt område väcker protester bland lokalbefolkningen. Du kan se att protesterna startade i samband med att ett tidigare okänt diskussionsforum i sociala medier plötsligt bytte namn och innehåll, och då kom att börja sprida en mängd obekräftad information och lösa teorier om utbyggnaden.

 

Rättshaverist

En person som med ihärdighet vill hävda sin sak. Personen ser sig ofta som ett offer, som till exempel hävdar att den blivit utsatt för maktmissbruk från myndighet. Vill ofta använda media för att få fram sina åsikter.

Exempel: Trots beslut i högsta instans fortsätter en person att kontakta dig för reportage om en lokal marktvist. Personen ger sig inte, och kontaktar dig via telefon, sms, mejl och besök på redaktionen.

 

Stalkning

Rubriceras polisiärt som ”Olaga förföljelse”, ett brott som vid fällande dom kan resultera i fängelse i upp till fyra år. Stalkning innebär att en gärningsperson begår upprepade brottsliga handlingar som är en del i en upprepad kränkning av den utsattes integritet.

Exempel: Du blir kontaktad av en person som upprörts av en publicering. Du bemöter kritiken och avslutar samtalet. Personen fortsätter att höra av sig, och börjar inom kort uttala hot om att utsätta dig och din familj för smärta och obehag. Trots att du ber om att bli lämnad ifred fortsätter personen att höra av sig via mejl, skickar brev med obehagligt innehåll till din privata bostad och börjar närvara fysiskt vid jobbuppdrag.

 

Swatting

Efter den engelska termen för ”SWAT-team”, insatsstyrka. En metod för att trakassera,där någon på ett olagligt eller omoraliskt vis använder sig av samhällets resurser för att skrämmas eller trakassera.

Exempel: En okänd person har gjort en falsk orosanmälan rörande dina barn. Du blir kallad till ett samtal hos Socialtjänsten i din hemkommun, och tvingas då bevisa din lämplighet som förälder.

 

Trakasserier

Ett beteende av stötande karaktär som kränker någons värdighet. Har ofta samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Exempel: Efter en uppmärksammad krönika om samkönade äktenskap blir du utsatt för en organiserad mejlbombning, och tvingas hantera runt 100 hatiska och hotfulla mejl dagligen i flera månaders tid.

 

Trollning

När någon använder information eller kommentarer för att skapa reaktion. Ofta är innehållet i informationen eller kommentaren medvetet falsk, ofullkomlig eller snedvriden för att uppnå önskad reaktion.

Exempel: Någon gör ett uppmärksammat inlägg i sociala medier, där du påstås ha använt oetiska metoder i samband med en granskning. Informationen är falsk, men får trots ditt bemötande stor spridning i sociala medier.

 

Typosquatting

En metod där felstavningar används för att locka besökare till en annan webbplats. En snarlik eller felstavad URL-adress leder till en helt annan hemsida.

Exempel: En läsare hör av sig och tipsar om att man vid felstavning av adressen till ditt frilansföretags hemsida riskerar att hamna på en sida med djupt stötande innehåll.

 

Urkundsförfalskning

En urkund är ett dokument utgörande ett protokoll, kontrakt, skuldebrev, intyg, legitimationshandlingar eller annan handling som upprättats till bevis eller på annat sätt är av betydelse såsom bevis. När någon framställer en falsk handling eller förfalskar underskrift på handling av detta slag betecknas det som urkundsförfalskning, något som är brottsligt och kan ge fängelse upp till två år. För att urkundsförfalskning ska vara straffbart måste förfalskningen vara tillräckligt skickligt gjord för att andra ska kunna bli lurade.

Exempel: Någon publicerar ett dokument på nätet, med syfte att hävda din inblandning i ett företag som du nyligen har gjort en journalistisk granskning av. Detta leder till stor debatt i sociala medier, och du drabbas i förlängningen av hot. Din namnteckning visar sig dock vara förfalskad, och du har ingen koppling alls till företaget.