För dig som vill öka din digitala säkerhet

Handboken Personlig säkerhet är framtagen av Säkerhetspolisen i samverkan med Polismyndigheten och andra myndigheter.

Läs mer: Säkerhetspolisens råd vid hantering av teknisk utrustning >>

Lösenord och inlogg

 • Var noga med att byta lösenord ofta, och att ha en avancerad inloggning till dina digitala konton.
 • Tvåstegsautentisering förordas, det innebär att du behöver ett lösenord och en kod från din mobiltelefon för att kunna logga in på ditt konto.

Mobiltelefoner och trådlösa nätverk

Observera:

 • De flesta uppkopplingar som sker via https:// är vanligtvis säkra.
 • Tänk dock på att offentliga trådlösa nätverk, till exempel på hotell och flygplatser, medför en ökad risk för avlyssning, intrång och kartläggning.
 • Ett intrång i din trådlösa enhet såsom surflatta eller mobiltelefon kan innebära en fullständig bild av dina personliga kontakter, din kalender, ditt rörelsemönster och din e-post.
 • Ett intrång av detta slag kan också innebära att funktioner i enheten används i ditt namn, till exempel för att skicka e-post eller lägga ut inlägg på sociala medier som du inte står bakom.
 • Din mobiltelefon kan lokaliseras med hjälp av ditt telefonnummer. Även om du har hemligt nummer eller kontantkort.
 • Din mobiltelefon kan även lokaliseras med hjälp av trådlösa uppkopplingar (wifi).
 • Även ditt träningsarmband, din smarta klocka eller din uppkopplade bil kan avslöja din position.

För säkrare hantering av din mobiltelefon:

 • Använd kodlås (pinkod) eller ditt fingeravtryck och telefonlås på telefonen.
 • Anslut aldrig till öppna trådlösa nätverk eftersom din datatrafik då kan övervakas av vem som helst som är på nätverket.
 • Om anslutningen till ett öppet WiFi måste ske bör det kombineras med en VPN-anslutning.
 • VPN i mobilen kan köpas eller laddas ned i gratisversion i form av en app.
 • Ha inga mobiltelefoner i sammanhang eller rum där särskilt förtroliga eller hemliga samtal förs.
 • Ta för vana att alltid stänga av trådlös överföring av data som du inte använder, till exempel Bluetooth eller närfältskommunikation (NFC).
 • Använd särskilt utvalda telefoner och abonnemang vid aktiviteter som är särskilt känsliga.
 • Acceptera inga oväntade programinstallationer via e-post, sociala medier, mms eller liknande.
 • Använd inga okända minneskort i telefonen.
 • Använd antivirusprogram.
 • Om din bärbara enhet innehåller känslig information bör du överväga att frångå externa leverantörers erbjudande av säkerhetskopiering av innehållet.
 • Kopiera över all information innan du lämnar över din mobiltelefon för service eller uppdragering. Detta genom så kallad total återställning eller Master Reset.
 • Glöm inte att regelbundet uppdatera programvaran eller apparna i din mobiltelefon.

Offentliga datorer och nätverk

 • Undvik att använda offentliga datorer eller anslutningar när du handskas med information som du inte vill ska hamna i orätta händer.
 • Om du använder någon annans utrustning, till exempel på hotell, bibliotek eller internetcafé; utgå från att någon kan komma över dina inloggningsuppgifter eller annan känslig information.
 • Efter användande av utrustning, tänk på att ta bort temporära internetfiler från webbläsaren.
 • Om du vill vara extra försiktig; byt lösenord på det e-postkonto du använt på den allmänna datorn. Obs! Detta är en begränsad åtgärd. Du vet aldrig hur mycket av dina aktiviteter som sparats på en dator som någon annan äger. Utgå från att allt sparas.
 • Om du ska läsa din e-post, se till att det sker genom en säker anslutning och krypterad förbindelse, en så kallad VPN-tunnel. Var medveten om att all information du skickar eller tar emot via trådlösa nätverk kan läsas av andra om du inte ansluter på ett säkert sätt.

Övriga råd

 • Undvik att lämna och förvara teknisk utrustning utan uppsikt, till exempel i bilar, hotellrum eller på restauranger.
 • Var rädd om dina inloggningsuppgifter till datorn så att ingen obehörig kommer över dem.
 • Notera koder och nummer för att kunna spärra abonnemang om något skulle ske.
 • Använd screenskydd, en slags plastfilm, till din datorskärm om du arbetar i offentliga miljöer. Då kan ingen se innehållet på skärmen.
 • Stoppa aldrig in okända usb-enheter eller minneskort i din dator.
 • Installera, aktivera och uppdatera kontinuerligt antivirusprogram och personliga brandväggar. Uppdatera också ditt operativsystem och gör säkerhetsuppdateringar regelbundet.
 • Stäng av trådlösa nätverk när du inte använder dem.
 • Om du använder trådlösa nätverk ska du ändra de ursprungliga inställningarna för till exempel namn och lösenord som leverantören har. Se även till att aktivera den krypteringsfunktion som ingår för att försvåra avlyssning av datatrafik.
 • Använd aldrig samma lösenord i privata sammanhang som du använder i arbetet. Välj långa lösenord med blandade versaler, gemener och siffror. De ska inte gå att gissa sig till.