Brottstyper och direkta åtgärder

Har du råkat ut för ett brott? Här listar vi sex vanliga brottstyper och hur du ska agera om du utsatts för någon av dem:

Olovlig identitetsanvändning

Exempel:

 • Någon beställer oönskade varor i ditt namn på nätet, och skickar fakturan till dig.
 • Någon startar en profil i sociala medier i ditt namn och använder ditt foto och övriga personuppgifter och får det att framstå som att det är du.

Så säger lagen:
Den som genom att olovligen använda en annan persons identitetsuppgifter utger sig för att vara honom eller henne och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne, döms för olovlig identitetsanvändning. 4 kap § 6 b brottsbalken.

Åtgärder:

 • Meddela ansvarig chef.
 • Säkra alla tillgängliga bevis och eventuella uppgifter om vem den misstänkte kan vara.
 • Upplever du att du har blivit utsatt för brott ska polisanmälan alltid göras.
 • Spärra ditt id-nummer, gör det omöjligt att ta kreditupplysning på dig.
 • Som arbetsgivare: Överväg anmälan om allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Detta ska göras vid fysisk skada, och om du upplever att det inträffade är av psykosocial natur och kan leda till psykisk ohälsa.
 • Vid lindrig skada av fysisk eller psykisk natur; gör en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan. Hit räknas även lindrigare skada till följd av hot, överfall, rån etc.
 • Som chef och kollega: värna om den utsattes fysiska och psykiska välmående.

Ofredande

Exempel:

 • En person kontaktar dig via telefon och mejl, och skickar oönskade meddelanden med uppgifter om var du bor, ditt arbete, din familj.

Så säger lagen:
Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Kräver uppsåt. 4 kap § 7 brottsbalken.

Åtgärder:

 • Meddela ansvarig chef.
 • Delta inte i diskussion med den som kontaktar dig.
 • Börja föra loggbok över när kontakten tas.
 • Spara ned och skärmdumpa meddelanden och mejl och förvara dem på säkert ställe.
 • Upplever du att du har blivit utsatt för brott ska polisanmälan alltid göras.
 • Vid polisanmälan: begär kontakt med polisens enhet för brottsoffer- och personsäkerhet (BOPS) och be dem hjälpa till med en hotbildsbedömning.
 • Som arbetsgivare: skapa en åtgärdsplan som gör det möjligt för den utsatte att i möjligaste mån fortsätta sitt arbete.
 • Som arbetsgivare: Överväg anmälan om allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Detta ska göras vid fysisk skada, och om du upplever att det inträffade är av psykosocial natur och kan leda till psykisk ohälsa.
 • Vid lindrig skada av fysisk eller psykisk natur; gör en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan. Hit räknas även lindrigare skada till följd av hot, överfall, rån etc.
 • Som chef och kollega: värna om den utsattes fysiska och psykiska välmående.

Olaga hot

För att klassas som olaga hot krävs enligt lagen ett hot om en brottslig gärning.

Exempel:

 • I samband med bevakning av en demonstration hotar någon dig med kniv för att få dig att lägga ned kameran.
 • Du får ett mejl med orden ”Sluta skriva om XX, annars söker jag upp dig och skadar dig och din familj”.

Så säger lagen:
Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom. 4 kap § 5 brottsbalken.

Lämplig åtgärd:

 • Meddela omedelbart ansvarig chef.
 • Upplever du att du blivit utsatt för brott ska polisanmälan alltid göras.
 • Vid polisanmälan: begär kontakt med polisens enhet för brottsoffer- och personsäkerhet (BOPS) och be dem hjälpa till med en hotbildsbedömning.
 • Som arbetsgivare: skapa en åtgärdsplan som gör det möjligt för den utsatte att i möjligaste mån fortsätta sitt arbete.
 • Som arbetsgivare: Överväg anmälan om allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Detta ska göras vid fysisk skada, och om du upplever att det inträffade är av psykosocial natur och kan leda till psykisk ohälsa.
 • Vid lindrig skada av fysisk eller psykisk natur; gör en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan. Hit räknas även lindrigare skada till följd av hot, överfall, rån etc.
 • Som chef och kollega: värna om den utsattes fysiska och psykiska välmående.

Stalkning

Exempel:

 • En person dyker återkommande upp utanför redaktionen, eller på uppdrag du utför. Samtidigt blir din bil nedsprejad och uppbruten, din postlåda vandaliserad, och du får obehagliga mejl där någon hotar att skada dig. Du kan tydligt härleda det inträffade och den misstänkte personen till en specifik publicering som gjorts.

Så säger lagen:
Olaga förföljelse, eller stalkning, innebär att en gärningsperson begår upprepade brottsliga handlingar mot en person. De brottsliga handlingarna måste bestå av någon eller några av följande brott: misshandel, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott eller olaga intrång, ofredande, sexuellt ofredande, skadegörelse eller försök till skadegörelse och överträdelse av kontaktförbud. Var och en av brotten ska vara en del i en upprepad kränkning av den utsattas integritet. 4 kap § 4 b brottsbalken.

Åtgärder:

 • Börja föra loggbok över händelserna.
 • Dokumentera det som går i form av foton, film eller annat. Spara ned och förvara mejl och sms på säker plats.
 • Meddela ansvarig chef.
 • Upplever du att du blivit utsatt för brott ska polisanmälan alltid göras.
 • Vid polisanmälan: begär kontakt med polisens enhet för brottsoffer- och personsäkerhet (BOPS) och be dem hjälpa till med en hotbildsbedömning.
 • Som arbetsgivare: skapa en åtgärdsplan som gör det möjligt för den utsatte att i möjligaste mån fortsätta sitt arbete.
 • Som arbetsgivare: Överväg anmälan om allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Detta ska göras vid fysisk skada, och om du upplever att det inträffade är av psykosocial natur och kan leda till psykisk ohälsa.
 • Vid lindrig skada av fysisk eller psykisk natur; gör en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan. Hit räknas även lindrigare skada till följd av hot, överfall, rån etc.
 • Som chef och kollega: värna om den utsattes fysiska och psykiska välmående.

Olaga tvång

Exempel:

 • Någon hotar dig genom att säga ”Skriver du en sådan artikel till knäcker jag benen på dig, dessutom vill jag att du slutar som journalist, annars förstör jag din bil”. Du blir rädd och beslutar dig för att skriva om andra saker.
 • Du blir hotad med orden ”Skriver du en sådan artikel till dödar jag dig. Dessutom ska du betala 10 000 kronor till mig, annars knäcker jag benen på din familj också”. Du väljer att betala pengarna.

Så säger lagen:
Innebär att någon genom misshandel eller hot tvingar en person att handla på visst sätt (eller låta bli att handla). Olaga tvång kan också vara hot om att, utan egentlig grund, åtala eller att anmäla någon för ett brott. 4 kap § 4 brottsbalken.

Åtgärder:

 • Meddela ansvarig chef.
 • Upplever du att du har blivit utsatt för brott ska polisanmälan alltid göras.
 • Vid polisanmälan: begär kontakt med polisens enhet för brottsoffer- och personsäkerhet (BOPS) och be dem hjälpa till med en hotbildsbedömning.
 • Som arbetsgivare: skapa en åtgärdsplan som gör det möjligt för den utsatte att i möjligaste mån fortsätta sitt arbete.
 • Som arbetsgivare: Överväg anmälan om allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Detta ska göras vid fysisk skada, och om du upplever att det inträffade är av psykosocial natur och kan leda till psykisk ohälsa.
 • Vid lindrig skada av fysisk eller psykisk natur; gör en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan. Hit räknas även lindrigare skada till följd av hot, överfall, rån etc.
 • Som chef och kollega: värna om den utsattes fysiska och psykiska välmående.

Misshandel

Exempel:

 • Någon kastar sten på dig under bevakningen av en demonstration. Stenen träffar dig i huvudet och smärta uppstår (misshandel).
 • Någon kastar sten mot huvudet på dig under bevakningen av en demonstration. Stenen träffar dig inte (försök till misshandel).

Så säger lagen:
Att tillfoga en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätta honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd. Förutsätter uppsåt. 3 kap § 5 brottsbalken.

Lämplig åtgärd:

 • Meddela omedelbart ansvarig chef.
 • Upplever du att du blivit utsatt för brott ska polisanmälan alltid göras.
 • Vid polisanmälan: begär kontakt med polisens enhet för brottsoffer- och personsäkerhet (BOPS) och be dem hjälpa till med en hotbildsbedömning.
 • Säkra eventuella bevis och vittnen till händelsen.
 • Som arbetsgivare: Överväg anmälan om allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Detta ska göras vid fysisk skada, och om du upplever att det inträffade är av psykosocial natur och kan leda till psykisk ohälsa.
 • Vid lindrig skada av fysisk eller psykisk natur; gör en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan. Hit räknas även lindrigare skada till följd av hot, överfall, rån etc.
 • Som arbetsgivare: skapa en åtgärdsplan som gör det möjligt för den utsatte att i möjligaste mån fortsätta sitt arbete.
 • Som chef och kollega: värna om den utsattes fysiska och psykiska välmående.