Demokratijourens mallar

Här samlar vi mallar som du kan använda på din arbetsplats. Det är dels en handlingsplan som är framtagen för att användas vid hot, trakasserier eller annan allvarlig händelse med koppling till arbetsplatsen och enskilda medarbetare, och dels en en policy angående hat, hot och trakasserier.

Det finns även en mall för dokumentation vid händelse av telefonhot. Skriv ut och sprid på redaktionen.

Policy angående hat, hot och trakasserier

Ladda ner pdf

Redaktionens handlingsplan vid hot och våld

Ladda ner pdf

Checklista vid telefonhot

Ladda ner pdf

Riskanalys för journalister

Ladda ner pdf

Handlingsplan för frilansare

Ladda ner pdf

Checklista för frilansare

Ladda ner pdf