Demokratijourens helpdesk

Kontakta Demokratijourens helpdesk för råd och stöd

Rör ärendet känsliga uppgifter ber vi dig att inte skriver ut dessa i ditt mejl, utan endast kortfattat nämna vad det handlar om, och be om att bli kontaktad. Observera att Demokratijourens tips och råd endast är lekmannamässiga, inte juridiskt vägledande, och de baseras uteslutande på offentlig information från forskare, experter och myndigheter. För professionell och juridisk hjälp hänvisar vi alltid till ansvariga yrkesmän, till exempel inom Polisen.

Demokratijourens helpdesk är bemannad under kontorstid och nås via mejladressen bjallran.fojo@lnu.se.

Här kan du få hjälp med

  • kontakter med berörda myndigheter, till exempel kontaktuppgifter till lokal eller regional polis som arbetar med personskydd eller brottsutredningar.
  • grundläggande råd om hur beredskapen kan ökas hos frilansaren eller redaktionen.
  • information om det särskilda stöd till just journalister som tagits fram hos olika samhällsinstanser och myndigheter.
  • tips om aktuell statistik, forskning och expertkunskap kring hat och hot mot Sveriges journalister.

OBS! I en akut farlig situation ska uteslutande polis, ansvarig chef eller uppdragsgivare kontaktas. Men det finns mindre akuta situationer och problem som vi på Demokratijouren absolut ser att vi kan hjälpa till med för att om möjligt underlätta för journalister och chefer.

Via helpdesken kan Demokratijouren även bjudas in till ett fysiskt möte på redaktionen eller frilansmöten landet över. Där kan vi bland annat berätta mer om vårt arbete, tipsa om hur beredskapen mot hat och hot kan ökas, ge information om det samhällsstöd som finns framtaget för att stötta landets journalister och svara på eventuella frågor.