Demokratijouren

Förebyggande råd och stöd till journalister som drabbas av hat och hot under arbetet i Sverige

Förebyggande råd

Sveriges arbetsmiljölagstiftning kräver att alla företag med minst en anställd ska ha rutiner för hur man ska hantera ett hot mot en anställd, det ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Oavsett om du är frilans, anställd eller chef: här finns information om hur du kan skapa rutiner för att vara beredd när hotet kommer. Det finns också råd om vad du kan göra i förebyggande syfte för att skydda dig mot hat och hot, och hur du kan agera när du blir utsatt.

Frågor? Kontakta oss på demokratijouren@lnu.se