Verktyg för journalister

Fojo till vardags

Vi bedriver ett antal tematiska projekt med syfte att underlätta för journalister i vardagen. Det kan handla om allt från att bestrida en vägran från kommunen att ge ut dokument, till hjälp med att hitta lokala vinklar på stora EU-frågor eller att göra en plan för hat och hot mot journalister.