Sustainable Journalism Partnership

 Det här är Sustainable Journalism Partnership 

Sustainable Journalism Partnership är ett globalt forum för journalister, medieforskare, hållbarhetsforskare och entreprenörer. Vi utvecklar kunskap och praktik baserat på relationen mellan journalistik, social och ekonomisk hållbarhet och förändring. Vi arbetar i en informell och deliberativ miljö i utvecklingen av övergripande kunskap och tillvägagångssätt: inom forskning, utbildning, affärsverksamhet och journalistisk praktik.

Två hållbarhetskriser bildar utgångspunkten för nätverket:

  • Samhällets hållbarhetskris, relaterad till klimatförändringar, fattigdom, jämlikhet, jämställdhet och sönderfallande demokratier.
  • Journalistikens hållbarhetskris, som härrör från en utarmning av intäkter, hård konkurrens från de globala sociala medieföretagen, makthavares uppköp av oberoende media, inskränkning av yttrandefriheten, desinformation och allmänhetens försämrade förtroende för media.

Vi inom Sustainable Journalism Partnership menar att dessa kriser är sammanflätade. Ett hållbart samhälle – miljömässigt, socialt och ekonomiskt – kräver journalistik som tar itu med de hållbarhetsutmaningar som samhället står inför. Och hållbarheten och den fortsatta relevansen för journalistiken, både som praktik och affärsverksamhet, beror i sin tur på dess förmåga att möta dessa krav.

Utifrån denna logik ser vi ett tydligt behov av att utöka journalistikens traditionella roll till att omfatta det vi kallar för hållbar journalistik: oberoende, ekonomiskt hållbar journalistik som inte bara värnar och främjar demokrati, utan också möjliggör ett hållbart samhälle.

Staff

Lars Tallert

Senior Advisor Policy & Development lars.tallert@lnu.se +46 480 44 64 04 +46 708 31 88 00