International Training Programmes (ITP) –
Improved self-regulation on a global scale

Staff

Annicka Flovin

Chef utbildningar och tematiska projekt annicka.flovin@lnu.se +46 480 44 67 18 +46 730 65 96 82

Lars Tallert

Senior Advisor Policy & Development lars.tallert@lnu.se +46 480 44 64 04 +46 708 31 88 00