Växelbruk och odlingskonst i ledarskapet

Målarlådor foto petraFoto: Petra JonssonVäx lite – på bredden, på höjden, på djupet, som chef, som redaktion och som människa! I slutet av april växte tolv mellanchefer från lika många redaktioner i kapp med vårgrönskan utanför Fojos fönster. Gödningsmedel: den naturliga coachningsmodellen GROW, importerad från England där den "uppfunnits" av Sir John Whitmore.

Lyft dina medarbetare hette kursen, Lasse Herneklint och undertecknad var kursledare och förmodligen var utbytet av erfarenheter deltagarna emellan det som gav allra mest. Vid fikat på rasterna, på krogen om kvällarna, längs cykelturerna till stan, ja till och med i löparspåret och på träningspassen pågick samtalen om jobbet.

Under veckans arbetstimmar var annars coachning det som vi tränade mest – coachning som förhållningssätt på redaktionen och som metod för att underlätta produktionen och säkra kvalitén. Men vi undersökte också andra sätt att leda och låta medarbetarna växa. Som att ha koll på när det är verksamt att coacha respektive komma med förslag och goda råd eller helt enkelt peka med hela handen. Situationsanpassat ledarskap brukar det kallas, som växelbruk ungefär.

IRC teckningar smal

För odling och förädling på redaktionen behövs också funktionsdugliga redskap.
• Ett sådant är Kolbs inlärningscirkel. Den hjälper till att förklara varför kommunikation fungerar så olika beroende på vilka "lärstilar" de inblandade personerna har.
Laget runt är en enkel och snabb metod för att skapa delaktighet och samförstånd i en grupp.
Reflekterande team är en kreativ blandning av coachning och brainstorming som kan med fördel användas när man snabbt vill konkretisera jobbidéer eller lösa problem.
• En metod för att ge feedback på text eller programinslag är det som vi kallade "Marginalmetoden" – uppkallad efter en tidigare Fojodeltagare.
Förändringens fyra rum är en modell som många redaktionella medarbetare "genomlidit" i samband med nedskärningar och organisationsbyten. Här använde vi modellen som en hjälp att förutse reaktioner hos medarbetarna när chefen kommer hem och börjar införa ett coachande förhållningssätt eller i alla fall förändrade arbetsmetoder. Vilket kan sägas var vårt eget huvudmål med kursen.

GROW teckning

 GROW-modellen då, växtnäringen? Ja, den fick göda själva kursen samtidigt som vi spred ut det över fältet. Så här verkar den:

G står för Goal, det mål du har med själva coachningsstunden, till exempel att realisera en idé, att lösa ett problem, att få styr på en text eller ett inslag, att komma loss när du fastnat.

R betyder Reality, en lägesbeskrivning, kanske kort om bakgrunden och hur allt ter sig just för stunden.

O är Options, de alternativ till lösningar som du kan spåna fram när coachen ställer nyfikna frågor, utmanar med scenarier eller bara lyssnar intresserat.

W är både Will och Wrap-up, alltså din slutsats och viljeriktning, det du bestämmer dig för att faktiskt göra eller pröva.

 

20150423 Lyft dina medarbetare1Foto: Magnus Rydnér

Konkreta, realistiska handlingsplaner, som coachades fram sista dagen, var kursens dubbel-w (Will och Wrap-up). Mötesteknik, feedbackmetoder och flera användbara modeller, mera lyssnande, coachande och ett annorlunda förhållningssätt, större trygghet och ny inspiration var sådant som kom upp i en slutrunda och i utvärderingar.
Och, inte minst, vikten av att lägga marken i träda ibland, som att kliva ut ur redaktionen, åka på kurs och ge sig tid att tänka efter och se framåt.

Marie Kronmarker