Berätta din historia på nytt sätt med ny teknik

 Arons utgångspunkt var att journalistik måste vara en konversation för att fungera i den nya miljön.
-Det här är en insikt som många traditionella redaktioner ignorerar, menade han, och gav exempel på GuardianWitness, ett användargenererat projekt på Guardian webbplats där besökarna kan bidra med video, bilder och berättelser liksom skicka in material till "uppdrag" redaktionen lagt ut. Här kan du se mer av projektet.

-Det är en enorm resurs vi till stor del inte brytt oss om att ta tillvara på redaktionerna, sade han.

4 exempel på berättarteknik
Amanda Farnsworth, head of visual journalism på BBC, visade flera exempel från deras produktion och experimenterande:

How to put a human on Mars – kombinerar bilder, video och interaktiva moment för att berätta storyn om vad som krävs för att skicka människor till Mars. Se reportage här.

The rise of Islamic state – byggd på en tidslinje där viktiga tidpunkter i IS utveckling skildras med olika publiceringsformer. Se den interaktiva videon här.

BBC har också testat en ny teknik som kallas "TouchCast". Kort förklarat är det ett verktyg där man bygger ihop till exempel webbsidor, bilder och sociala medier inramat i en videoström. Resultatet för besökaren blir en interaktiv video, där det val man gör avgör vad som händer sedan. För tillfället finns den tekniken bara för webb, men ambition är att också utveckla det för mobilen enligt Amanda Farnsworth.
Det exempel hon visade på konferensen är från det skotska valet: How to vote in the Scottish referendum

newsrewired bbcgofigureBBC har också börjat skapa dagliga infographics, bilder som förklarar olika händelser, företeelser eller nyheter inom t ex teknik och hälsa. De sprids på olika plattformar under begreppet #bbcgofigure och kan delas till olika sociala medier eller sajter: https://www.pinterest.com/bbcnews/bbc-go-figure/

Enligt Amanda har de digitala experimenten påverkat och utvecklat BBC:s sätt att berätta även i tv-mediet.

En nyckelfråga är naturligtvis hur man på en redaktion ska få igång tänkandet kring nya publiceringsformer, hur man går från det invanda till experimenterande på de nya plattformarna. En panel på news:rewired diskuterade detta. Förutom Amanda Farnsworth så bestod den av Pat Long, head of news development på The Times and Sunday Times, samt Alessio Balbi, head of audience engagement på italienska Gruppo Editoriale L'Espresso.

12 råd från panelen
Man kan sammanfatta deras diskussion i konstaterandet att börja med detta kräver investeringar, hårt arbete, och tålamod. Men mest av allt det krävs det ett nytt sätt att tänka. Panelen sammanfattade sina råd i 12 punkter:

1. Tillsätt en blandad grupp av unga innovatörer
De flesta redaktioner har börjat experimentera, men den verkliga förändringen inträffar när du låter ett gäng journalister jobba ihop med tekniker och produktinnovatörer. Då kommer ni hitta de nya uttrycksformerna för alla bra berättelser var panelens råd.

2. Ändra redaktionskulturen
Framgång kommer när alla i redaktionen förstår att de borde och - ännu viktigare - kan använda teknik för att bygga upp sina berättelser och därmed få större spridning.

3. Fundera igenom hur redaktionen ska sitta
Det är bra att placera den digitala delen mitt på centralredaktionen, något som The Times gjorde vilket skapade en läroprocess på hela redaktionen enligt Pat Long.

4. Ta hjälp av din publik och ta reda på mer om din målgrupp
Be läsare om feedback och vara öppen för att förändra. Var inte rädd att misslyckas. Ett exempel var BBC som bad sin publik utvärdera en del reportage om islamiska staten (ett av exemplen ovan). Återkopplingen var att det är bättre att färre funktioner körs samtidigt och att inte ha så komplicerad information i grafiken.

5. Strukturera projekten och förbättra dem steg för steg
Journalister är vana att tänka att det finns bara en chans att göra rätt. Se till att jobba med ständig förbättring istället.

6. Tänk framåt på hur man mäter framgång

7. Försäkra dig om att andra avdelningar förstår vad du gör - och hur du gör det

8. Sätt upp ett informationsnav och dela din kunskap med kollegorna
Det är onödigt att uppfinna hjulet igen. Hela tiden. Och att alla ska göra det.

9. Samarbeta med andra avdelningar
Arbeta med icke-redaktionerna på forskning kan hjälpa dig att analysera din målgrupp bättre. Varför inte prata med marknadsavdelningen om dina resultat? Då samarbetar med den kommersiella avdelningen, kan det hjälpa dig att vinna mer insikter och det kommer också att ge innovatörer fler möjligheter att visa upp.

10. Om du har mer än en plattform, utnyttja det
Farnworth berättade delegaterna BBC utnyttjar sina TV-tillgångar för att utveckla de digitala publiceringarna.

11. Se till att du ger dig själv tillräckligt med frihet för innovation
Enligt Balbi så är branschen världen över för försiktig med innovation eftersom man fokuserar på omedelbara resultat. Han kallade det "konservativ innovation". Men om du testar dina idéer på småskaliga prototyper, sade han, kan du hantera fallgropar och utmaningar och klara förluster.

12. Var inte rädd för att misslyckas
Kanske det viktigaste: Det finns inget facit. Och det är svårt att veta var man ska börja och vad som fungerar. Det är därför du måste våga misslyckas. Lär av misstagen, analysera och försök igen.

Efter news:rewired så gjordes en podcast med Amanda Farnsworth och Alessio Balbi samt Jim Waterson, deputy editor BuzzFeed UK, Alan Strange, senior producer Sky News och Eric Athas, senior digital news specialist NPR Digital Services.
Här kan du höra den podcasten. 

Lasse Herneklint