Att minnas vid asylutredningen:

Bevisbördan ligger på den asylsökande, men utredningsansvaret ligger både på den asylsökande/biträdet OCH på motparten Migrationsverket.
• Främsta bevisningen är nästan alltid den egna berättelsen.
• Kolla också: vem är biträdet? Har de träffats före första intervjun? Har en andra intervju förekommit? Vem har tolkat?
• Intervjuns delar: Identitet, flyktberättelse och flyktskäl. Är parterna överens om att den sökande har gjort sin identitet trolig?

Trovärdighet
• "Din berättelse brister i trovärdighet". Vanligt!
• Läs förhörsutskrifter. Hur har intervjun gått till? Ofta kan detaljer om resväg eller motsägelser vad gäller tidsangivelser eller biljetter, eller vem som sa vad till vem, tas till intäkt för att trovärdigheten i stort brister.
• Var medveten om skillnaden mot en brottsmålsutredning.

"Alla bevis ska presenteras från början"
• Vem intervjuas? Hela familjen? Tas särskild hänsyn till barns asylskäl?
• Tar intervjun hänsyn till att det är traumatiserade människor som berättar om traumatiska händelser? Vi vet att detta påverkar minnet – den trovärdiga berättelsen kan vara utomordentligt osammanhängande och den "köpta" den som håller samman bäst.
• Vågar kvinnor berätta om övergrepp? Vågar tortyroffer berätta? Finns förtroendet för myndigheterna att berätta vid första tillfället?

"Uppenbart ogrundad ansökan"
• Den så kallade snabbprocessen innebär: inget biträde, snabb avvisning och möjlighet att överklaga endast i hemlandet.

"Väpnad konflikt" liksom "förföljelse"
• När dessa tillstånd råder i ett land eller i delar av ett land (väpnad konflikt) eller en grupp (förföljelse) avgör Migrationsverket genom rättliga utlåtanden.
• Har Migrationsverket gjort en egen utredningsresa?
• Så gott som alltid: det måste finnas en individuell hotbild.

Lifos och källor?
• "Situationen i hemlandet kan inte anses så allvarlig att ..."
• "Vi tror på att du har utsatts för tortyr, men vi bedömer att risken för att det kommer att upprepas är liten..."
• "De förhållanden du beskriver överensstämmer inte med kända fakta om området x".
• Vilka källor används i avslaget? Finns fler källor att hämta i Lifos? Vad säger exempelvis Amnesty, UNHCR, Human Rights Watch om situationen i hemlandet?
• Vad säger "förföljaren"?

Internflykt
• Exempelvis: "I Kabul bedömer vi att det är möjligt att leva som kristen konvertit".
• Ofta svag hänsyn till att överlevnad är beroende av egna nätverk, familjen eller klanen.
• Är resan till det säkra området säker?

Dublinfall
• "Du ska återföras till Italien som enligt Dublinförordningen i första hand har ansvar för din asylutredning".
• EURODAC = EU-databas med fingeravtryck.
Förordningen är inte tvingande för andra länder än det EU-land dit en asylsökande först har kommit.
• Finns humanitära skäl att Sverige ska överta utredningen?

David Qviström