”Euros from heaven” – Om att få och inte få EU-bidrag