”Journalisters röst får inte tystna”

Katarina Carlsson är verksamhetsledare på Reportrar utan Gränser, RSF,  som jobbar för pressfrihet både i Sverige och internationellt. Som en del i detta var RSF med och startade projektet Kollega till Kollega som nu blivit Ny Kollega, med syftet att bredda perspektiven inom svensk journalistik.

Varför engagerar sig Reportrar utan gränser i Ny Kollega?

– Det är viktigt att journalisters röster inte tystnar för att de inte kan jobba in sina hemländer. Flera av deltagarna i de båda projekten fortsätter hålla kontakt med oss, och flera föreläser om demokrati och pressfrihet tillsammans med oss i skolor. Det är otroligt givande!

Vad har det för betydelse för demokratin ur ett internationellt perspektiv?

– Det har stor betydelse. I många länder, också i Sveriges närhet, stängs oberoende medier ner. Propaganda och desinformation får fritt spelrum. Journalister från dessa länder har en möjlighet att nå ut med information. Och fri och oberoende information är grunden i en demokrati. Därför är vi väldigt stolta och glada över att kunna erbjuda Ny Kollega för ytterligare en kull journalister.

Vad ser man för konkreta resultat? 

– Journalisterna tar med sig kunskaper och nätverk från sina hemländer vilket ger oss insikt och kunskap i Sverige om vad som händer i andra länder. Dessutom ger vi journalister möjlighet att hitta en väg in till försörjning. Om journalister tystnar för att de inte hittar en bas att jobba från, riskerar deras röster att tystna.

Hur förbättrar detta svensk journalistik?

-Det ger fler perspektiv, och det är alltid bra. När vi tar på oss olika glasögon minskar risken för tunnelseende. Svensk journalistik får också ett breddat nätverk, fler källor att inhämta information ifrån.

Intresseanmälan

Tillhör du en organisation som skulle kunna bidra till Ny kollegas arbete eller är du nyfiken på att veta mer? Skicka in dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så återkommer vi.

Ny Kollega – samarbetsorganisationer

Mer information om Ny Kollega