Vilken är skillnaden mellan att överklaga hos Kammarrätten och JO?

Om man är missnöjd med myndighetens handläggning – alltså i första hand inte ett formellt beslut – kan man klaga hos Justitieombudsmannen (JO). Om det är innehållet i själva beslutet man vill klaga på är Kammarrätten rätt instans. (Se ovan)

Om myndigheten exempelvis dröjt allt för länge med att lämna ut en handling, nekat ett lämna ut kopior eller ställt andra otillåtna villkor är det JO man ska klaga hos. Tänk på att JO även hanterar liknande klagomål i ärende om utlämnande av allmän handling från kommunala bolag och stiftelser.
En anmälan kan göras upp till två år efter det man vill klaga på inträffade. Anmälan skall innehålla samma uppgifter som när man överklagar.