Vad gäller för handlingar som rör EU och andra länder?

Utrikessekretess behandlas i lagen om offentlighet och sekretess 15 kap 1 §. Den innehåller ett så kallat rakt skaderekvisit vilket innebär att offentlighet är huvudregel. Nyligen beslöt dock riksdagen om ett tillägg i lagen som innebär ökade möjligheter till sekretess. Den nya sekretessbestämmelsen innebär att handlingar ska kunna skyddas av utrikessekretess även om innehållet ur svenskt perspektiv framstår som harmlöst om avsändarlandet vill ha det så.

Lagrum: Offentlighets- och sekretesslagen 15 kap, 1§