Kan fullmakt bryta sekretessen?

Sekretess gäller inte mot den som berörs i en handling. Ett beslut om försörjningsstöd (socialbidrag) är normalt sett sekretessbelagt. Men den person beslutet gäller har rätt att ta del av det. Han eller hon kan också ge tillstånd för journalister och andra att läsa och få kopior på handlingarna genom att utfärda en fullmakt.

Om handlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter om flera personer – exempelvis i fråga om en vårdnadstvist – är det inte säkert att en fullmakt från bara ena parten räcker för att bryta sekretessen. En lösning är då att den berörda själv begär kopior på handlingarna som sedan kan läsas av journalisten.

Lagrum: Offentlighets- och sekretesslagen 10 kap, 14§ samt 12 kap, 2§