Hur länge gäller sekretessen?

Sekretess gäller inte för evigt. Beroende på vilken typ av uppgifter det rör sig om varierar tidsgränsen från några år och upp till flera decennier. Vilken tidsgräns som gäller brukar framgå av de olika paragraferna.

Sekretessen blir ofta svagare ju närmare tidsgränsen man kommer. Därför är det inte säkert handlingar som är sekretessbelagda idag behöver vara det om ett år. Varje gång myndigheten får en begäran om att få ta del av en handling skall en ny prövning göras av risken för skada eller men. Då måste man också ta hänsyn till att innehållet blivit äldre och att skaderisken eventuellt avtagit.