Hur kan meddelarfrihet ge insyn?

Anställda hos myndigheter har meddelarfrihet. Det betyder att han eller hon har rätt att kontakta massmedia och anonymt eller öppet för att lämna upplysningar för publicering. I vissa fall även sådant som är hemligt. Friheten är dock begränsad beroende på vilken typ av uppgifter det rör sig om.

Det finns tre typer av uppgifter: offentliga, hemliga och kvalificerat hemliga. Offentliga uppgifter kan lämnas ut direkt. Men när det gäller hemliga uppgifter får tjänstemannen bara meddela dem muntligt eller referera till dem, inte lämna ut kopior på handlingen. Kvalificerat hemliga uppgifter, alltså exempelvis sådana som är viktiga för rikets säkerhet, får inte lämnas ut överhuvudtaget. Ibland gör tystnadsplikten också att det råder absolut sekretess.

Myndigheten får inte försöka ta reda på vem som lämnat ut offentliga eller hemliga uppgifter. Men om det är kvalificerat hemliga uppgifter eller handlingar med hemligt innehåll som lämnats ut har myndigheten den rätten. Journalister och media har tystnadsplikt och får inte röja sin källa.

Meddelarfriheten gäller även anställda i den sorts kommunala bolag, föreningar och stiftelser som nämns ovan under “Här har du rätt till insyn”.

Lagrum: TF 1 kap, 1§ samt 3 kap, 4§