Har jag rätt att se handlingar inför nämndsammanträden?

Sammanträdeshandlingar som skickas ut till förtroendevalda inför exempelvis ett nämndsmöte är arbetsmaterial (se ovan) och anses inte vara expedierade när de skickas ut. Politikerna ses i det fallet som en del av myndigheten. Å andra sidan är det inte förbjudet att lämna ut arbetsmaterial – myndigheten kan själv välja.

I praktiken rör det sig om sammanträdeshandlingar ofta både om allmänna och icke allmänna handlingar. I sammanträdeshandlingar finns vanligtvis både arbetsmaterial och handlingar som inkommit från andra myndigheter eller från privatpersoner, företag eller föreningar.