Gäller sekretessen lika hos alla myndigheter?

Ibland kan samma handling vara sekretessbelagd hos en myndighet men offentlig hos en annan. Exempelvis kan kommunens socialtjänst bedöma att en länsrättsdom faller under sekretessen. Men hos rätten som avkunnat domen är den en allmän och offentlig handling.

Detta beror på att olika myndigheter har olika sekretesskrav på sig. Men också på att olika myndigheter och tjänstemän gör skiftande bedömningar om hur reglerna skall tolkas. Det kan vara värt att fundera på om en sekretessbelagd handling också kan finnas hos någon annan myndighet.