Är “strider mot PUL” ett giltigt skäl för avslag?

Ett utlämnande av allmänna handlingar kan strida mot Personuppgiftslagen, PUL. Men lagen innehåller undantag för journalistiska ändamål och konstnärligt och litterärt skapande. Journalister har alltså rätt att ta del av uppgifter och handlingar som inte är tillgängliga för andra. Vem som helst kan dock utnyttja undantaget om ändamålet är journalistiskt.

Lagrum: PUL 7:e paragraf